15 สมาร์ท แพลน

ผลตอบแทนสูง จ่ายเบี้ยแบบสบายๆ

หากคุณอยากออมเงินผ่านประกันแบบสะสมทรัพย์ แต่กังวลว่าจะจ่ายเบี้ยฯ ไม่ไหว แบบประกันภัยสะสมทรัพย์ ‘15 สมาร์ท แพลน’ ช่วยให้คุณเบาใจกับระยะเวลาการชำระเบี้ยที่ยาวนานขึ้น ทำให้จ่ายเบี้ยฯ แต่ละปีน้อยลง แต่ยังคงได้รับผลตอบแทนที่ดีพร้อมความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างสัญญาเช่นเดียวกับ แบบประกันสะสมทรัพย์ ‘7 สมาร์ท แพลน’

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย

 • คุ้มครองชีวิตนาน 21 ปี 
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี 
 • รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกัน ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 212% ของจำนวนเงินเอา ประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21
 • เลือกซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น 
 • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

 • หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญาในปีกรมธรรม์ที่ 1-10 บริษัทฯ จะจ่าย 100% ของจำนวนเอาประกันภัยเริ่มต้น และเพิ่มเป็น 150% สำหรับปีกรมธรรม์ที่ 11-15 และ 175% สำหรับปีกรมธรรม์ที่ 16-21

ตัวอย่างข้อเสนอ

สำหรับเพศหญิง อายุ 31 ปี

 • ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 600,000 บาท 
 • ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเป็น 900,000 บาท ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11-15 และเพิ่มเป็น 1,050,000 ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 เป็นต้นไป 
 • เบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายโดยรวม 1,143,000 บาท (2)
  • เบี้ยประกันชีวิตต่อปี 76,200 บาท 
  • จ่ายเบี้ยฯ 15 ปี
 • เงินคืนระหว่างสัญญา ปีละ 12,000 บาท ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงปีกรมธรรม์ที่ 20 รวม 228,000 บาท (1)
 • เงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21 จำนวน 1,272,000 บาท (3) 
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่จ่ายโดยรวมและผลประโยชน์สูงสุด (1+3)-(2) 357,000 บาท หมายเหตุ: ความคุ้มครองชีวิต หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ช่วงเวลานั้น โดยเริ่มต้นที่ 600,000 บาท ถึงสูงสุด 1,050,000 บาท

 

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย
ตัวอย่าง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลด (บาท)
600,000 1,800
1,000,000 5,000

 

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น 

 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี 
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ