ศูนย์สื่อมวลชน

แบรนด์ของเรา

ชับบ์ให้ความสำคัญกับการประกันภัย การบริการ และการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม เราผนวกความเที่ยงตรงของงานเข้ากับประสบการณ์สั่งสมมานานกว่าทศวรรษเพื่อสร้าง ประกอบ และมอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ดีที่สุดให้แก่ผู้คนและธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และเล็ก

Craftsmanship℠

เรานำความเที่ยงตรงและความเชี่ยวชาญในการรังสรรค์ผลงานมาปรับใช้กับการประกันภัย เพราะประกันภัยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ครอบจักรวาล ประกันภัยต้องเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ ประกันภัยต้องคุ้มครองผู้คนและทรัพย์สินที่มีความสำคัญสำหรับคุณ ครอบครัวของคุณและคนที่คุณรัก บ้านและธุรกิจของคุณ พนักงานและผู้ถือหุ้นของคุณ

ช่างฝีมืองานประกันภัย

ที่ชับบ์ เมื่อเราเขียนกรมธรรม์ เราเขียนโดยคำนึงถึงคุณ เราเชื่อว่าประกันภัยเป็นมากกว่าการค้ำประกัน ประกันภัยคือศิลปะ สำหรับเราแล้ว การประกันภัยคืองานฝีมือ นี่คือเอกลักษณ์ของเรา เป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำ เป็นธรรมเนียมบริการลูกค้าของเรา ประกันภัยต้องเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ และเราก็ให้ความสำคัญกับประกันภัยด้วยเช่นกัน

ชื่อของเรา

ชื่อของชับบ์สื่อถึงการบริการที่ยอดเยี่ยม ลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจของเราสามารถมั่นใจได้ว่าตนเองจะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม บริการที่รวดเร็ว ในช่วงที่มีความสำคัญ การที่เรากล่าวถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศนั้นเราหมายความว่าบุคคล ครอบครัว และธุรกิจสามารถเชื่อมั่นในการคุ้มครองของเราได้อย่างแน่นอน

เรื่องราวของเรา

สำหรับงานฝีมือ ลูกค้าต้องมาก่อน ดังนั้นเรื่องราวของพวกเขาก็คือเรื่องราวของเรา พวกเขาเป็นบุคคลที่เคยใช้บริการของชับบ์จริงๆ ด้านล่างนี้จะเป็นเรื่องราวบางส่วนจากมุมมองของพวกเขา