ศูนย์สื่อมวลชน

ทรัพยากรสื่อ

เข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงวิดีโอ ภาพประกอบ และทรัพยากรแบรนด์ชับบ์

ฝ่ายบริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข้อมูลเกี่ยวกับทีมบริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ดูเพิ่มเติม
คลังวิดีโอ

ภาพและวิดีโอสื่อถึงวิสัยทัศน์ที่วางเอาไว้ของเรา: งานคุณภาพเยี่ยม รูปแบบสื่อถึงสิ่งที่ชับบ์ให้ความสำคัญ ซึ่งก็คือการคุ้มครองธุรกิจ ครอบครัว และบุคคล

ดูเพิ่มเติม
ความรู้เชิงลึก

เราพยายามเจาะลึกเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและปรับใช้ประสบการณ์และความรู้เชิงลึกของเราเพื่อพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

ดูเพิ่มเติม
โลโก้ชับบ์และแนวทางการใช้งาน

ดาวน์โหลดโลโก้ชับบ์และเรียนรู้แนวทางการใช้งาน

ดูเพิ่มเติม
Got a questions or need more information?

Get in touch with our Media Relations team

Nitjawan Khooha
Head of Communications 

Chubb General Insurance - Thailand
+66 2611 5129

Nitjawan.Khooha@chubb.com