skip to main content

boardroom seats.  

พอล แมคนามี

รองประธานอาวุโสของกลุ่มบริษัทชับบ์; ประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณพอล แมคนามีเป็นรองประธานอาวุโสของกลุ่มบริษัทชับบ์และประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารทั่วไปและผลประกอบการเชิงธุรกิจด้านการประกันภัยในทุกประเทศทั่วทั้งภูมิภาคนี้ ซึ่งได้แก่ประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

คุณพอลมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันภัยมากว่า 20 ปี เขาเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานประจำภูมิภาคและรองประธานบริหาร ฝ่ายประกันทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และวินาศภัย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเดือนกันยายน 2556 โดยเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวหลังจากที่กลุ่มเอซเข้าซื้อกิจการของชับบ์ในเดือนมกราคม 2559

ก่อนหน้านี้ คุณพอลดำรงตำแหน่งประธานบริษัทของกลุ่มเอซในสายงานทรัพย์สินและประกันภัยพิเศษในทวีปอเมริกาเหนือ คุณพอลเข้าทำงานในบริษัทเอซในปี 2538 ที่ประเทศออสเตรเลียและได้ขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายประกันทรัพย์สินและเทคนิคประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2545 โดยประจำอยู่ที่สิงคโปร์ ต่อมา คุณพอลได้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของบริษัทเอซในฮ่องกง ก่อนที่จะย้ายมาประจำที่สาขาลอนดอนในปี 2548 ในฐานะรองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายธุรกิจการประกันทรัพย์สินและเทคนิคระหว่างประเทศของเอซ

คุณพอลเข้าทำงานในอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่ปี 2538 โดยทำงานให้แก่บริษัทซิกน่า คอร์เปอเรชั่นในฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย

เกลน บราวน์

รองประธานประจำภูมิภาคอเชียแปซิฟิก; ประธานฝ่ายประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้; หัวหน้าฝ่ายอุบัติเหตุและสุขภาพประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณเกลน บราวน์ เป็นรองประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประธานฝ่ายประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณเกลนจะมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารทั่วไปและผลประกอบการเชิงธุรกิจในประเทศต่างๆ 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รวมถึงประเทศอื่นๆ ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต นอกจากนั้น เขายังดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายอุบัติเหตุและสุขภาพ (A&H) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจการประกันภัยอุบัติเหตุ สุขภาพ และการเดินทางในภูมิภาคนี้

คุณเกลนมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารและสร้างธุรกิจในตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายอุบัติเหตุและสุขภาพประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2557 โดยเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวหลังจากที่กลุ่มเอซเข้าซื้อกิจการของชับบ์ในเดือนมกราคม 2559 นับตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2557 เขาดำรงตำแหน่งประธานบริษัทชับบ์ประจำสาขาประเทศไทย และเป็นผู้นำที่ทำให้ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น

ก่อนที่จะกลับเข้ามาทำงานร่วมกับชับบ์ในปี 2555 คุณเกลนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับบริษัทประกันภัยอื่นๆ นานถึง 7 ปีทำให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านการตลาดสำหรับตลาดยุโรป เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นที่มีการแข่งขันสูง

คุณเกลนเริ่มงานในสายการประกันภัยในปี 2536 กับกลุ่มบริษัทรอยัลแอนด์ซันอลิอันซ์ในประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากนั้นอีก 7 ปีต่อมาจึงได้เข้าทำงานกับชับบ์เพื่อสร้างธุรกิจการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพในนิวซีแลนด์ ขณะทำงานที่ชับบ์ เขาได้เติบโตตามสายงานในต่างประเทศเมื่อย้ายไปประจำที่สิงคโปร์อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคในปี 2545 และย้ายไปไต้หวันในปีถัดมา

คุณเกลนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ อีกทั้งยังเป็นสมาชิกระดับอาวุโสของสถาบันการประกันภัยและการเงินแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และเป็นสมาชิกกลุ่มเมนซ่า สิงคโปร์

โซลิแดด มูเน่

รองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก; หัวหน้าฝ่ายประกันส่วนบุคคลระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณโซลิแดด มูเน่ เป็นรองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายประกันส่วนบุคคลระหว่างประเทศของชับบ์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณโซลิแดดมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจการประกันภัยยานยนต์ ที่อยู่อาศัย ประกันภัยส่วนบุคคลพิเศษ และประกันมูลค่าสินทรัพย์สูงในภูมิภาคนี้

ก่อนเข้ารับตำแหน่งใหญ่ระดับภูมิภาค คุณโซลิแดดเคยประจำอยู่ที่สาขาสหรัฐอเมริกาโดยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ค้ำประกันในสายการประกันส่วนบุคคลระหว่างประเทศ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการสร้างกำไรให้เติบโตในสายธุรกิจการประกันภัยยานยนต์และที่อยู่อาศัยในภูมิภาคละตินอเมริกา เอเชียแปซิฟิก และตะวันออกไกล

เธอเคยรับตำแหน่งบริหารมาแล้วหลายตำแหน่งตั้งแต่เข้าร่วมงานกับชับบ์ในปี 2556 ได้แก่ตำแหน่งรองประธานฝ่ายบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ระดับโลก โดยทำหน้าที่ดูแลสายธุรกิจการประกันภัยยานยนต์และที่อยู่อาศัย 6 ประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกา

หลังจากจบการศึกษาแล้ว คุณโซลิแดดเริ่มทำงานในฐานะนักวิเคราะห์การตั้งราคาที่บริษัททราเวลเลอร์ส อินชัวรันส์ คอมปานี อิงค์ ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ของการทำงาน เธอได้รับการขึ้นตำแหน่งด้วยหน้าที่รับผิดชอบที่มากขึ้นอันได้แก่ ตำแหน่งในฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและฝ่ายบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา และท้ายที่สุดเธอก็ได้เข้ามาดูแลด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ประกันภัยส่วนบุคคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานระดับโลกของเธอ

คุณโซลิแดดจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลคอนเนตทิคัตสเตท ส่วนการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น เธอได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตในสาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากวิทยาลัยทรีนิตี้และประกาศนียบัตรด้านประกันภัยจากสถาบันหลายแห่งในอุตสาหกรรมนี้

แกรนท์ แคร์นส์

หัวหน้าฝ่ายประกันทรัพย์สินและวินาศภัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณแกรนท์ แคร์นส์เป็นหัวหน้าฝ่ายประกันทรัพย์สินและวินาศภัยของชับบ์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการฝ่ายประกันทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และวินาศภัยของชับบ์ทั้งหมดในภูมิภาคนี้ ซึ่งได้แก่การประกันทรัพย์สินและการก่อการร้าย พลังงาน การก่อสร้าง วินาศภัย การเงิน สิ่งแวดล้อม เอสเอ็มอี การปฏิบัติงานในภาคพื้นสมุทรและอุตสาหกรรม

คุณแกรนท์มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันภัยมากว่า 20 ปี เขาเริ่มทำงานกับชับบ์ในปี 2547 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการประกันภัยด้านการเงิน ที่รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย และได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายการประกันภัยด้านการเงินประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในปี 2550 ในปี 2556 เขาได้ย้ายมาอยู่ที่ลอนดอนและเริ่มทำงานระดับสากลในฐานะผู้จัดการประจำภูมิภาค การประกันภัยด้านการเงิน ให้แก่ชับบ์ฝในภาคพื้นทวีปยุโรป ยูเรเชีย และแอฟริกา ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการประกันภัยด้านการเงินประจำสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

คุณแกรนท์กลับมายังภูมิภาคนี้อีกครั้งในฐานะหัวหน้าการประกันภัยด้านการเงินประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2561 พร้อมกันนั้น เขายังได้ดำรงตำแหน่งผู้นำแนวปฏิบัติด้านกิจการเงินร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจของชับบ์ในขณะนั้นอีกด้วย ซึ่งในฐานะผู้นำแนวปฏิบัติด้านกิจการเงินร่วมลงทุนในอุตสาหกรรม เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการสั่งการและประสานงานการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยครบชุดจากชับบ์ไปทุกภูมิภาคนอกทวีปอเมริกาเหนือเพื่อรองรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการเงินร่วมลงทุนและตอบสนองความต้องการของบริษัทต่างๆ ที่อยู๋ในพอร์ตโฟลิโอ

คุณแกรนท์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการประกันภัยจากมหาวิทยาลัยดีกิน ประเทศออสเตรเลีย

เอ็ดเวิร์ด คอปป์

หัวหน้าฝ่ายอุบัติเหตุและสุขภาพประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณเอ็ดเวิร์ด คอปป์ ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายอุบัติเหตุและสุขภาพ (A&H) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งแต่ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งในเดือนตุลาคม 2562 เขาได้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจการประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ และการเดินทางในภูมิภาคนี้

คุณเอ็ดเวิร์ดมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการทางการเงินมากว่า 20 ปี โดยเริ่มทำงานให้กับบริษัทดีลอยท์แอนด์ทู้ชในบ้านเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดเส้นทางสายอาชีพ เขาได้ทำงานให้แก่สถาบันชั้นนำด้านการธนาคารและการประกันภัยหลากหลายแห่งในตำแหน่งที่แบกรับความรับผิดชอบสูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการในประเทศเกาหลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฮ่องกง และรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการให้แก่กิจการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจการเงินชื่อดังในประเทศเกาหลี

เขาได้เข้ามาทำงานให้แก่ชับบ์ในประเทศเกาหลีในตำแหน่งประธานบริษัทชับบ์ประจำสาขาประเทศเกาหลี ทำหน้าที่ดูแลธุรกิจประกันภัยทั่วไปในปี 2556 สี่ปีต่อมาจึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทชับบ์ประจำสาขาประเทศไทย

คุณเอ็ดเวิร์ดได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยลาแซลล์ รัฐฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา