บริการลูกค้า - ชับบ์สามัคคี

ช่องทางชำระเบี้ยประกัน

ชำระเบี้ยประกันโดยตรงที่บริษัทฯ

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันโดยตรง ณ สำนักงานใหญ่ (ชั้น 12) และสาขาทั้ง 15 แห่งของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยสามารถชำระเงินในรูปแบบดังต่อไปนี้

  • เงินสด
  • เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟ สั่งจ่าย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยขีดคร่อมเช็ค (A/C Payee Only) และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”
  • บัตรเครดิตภายในเครือ VISA หรือ MASTER

ชำระเบี้ยประกันทางไปรษณีย์

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันทางไปรษณีย์ โดยแนบมาพร้อมใบแจ้งเบี้ยประกันภัยและส่งมายังบริษัทฯ โดยสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินดังต่อไปนี้

  • เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟ สั่งจ่าย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยขีดคร่อมเช็ค (A/C Payee Only) และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”
  • ธนาณัติ ระบุชื่อผู้รับเงินในนาม บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชำระเบี้ยประกันที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือจุดบริการรับชำระเงิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือจุดบริการรับชำระเงินต่างๆ  ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยนำใบแจ้งเบี้ยประกันภัยไปแสดงที่ธนาคาร หรือ จุดบริการรับชำระเงิน

ธนาคาร

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ.ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร

จุดบริการรับชำระเงิน

จุดชำระค่าบริการ AIS (เฉพาะเงินสด จำนวนไม่เกิน 49,000 บาท)
เทสโก้ โลตัส (เฉพาะเงินสด จำนวนไม่เกิน 49,000)
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสด จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท)

ชำระเบี้ยประกันผ่านตู้ ATM

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันผ่านตู้ ATM ของธนาคารเจ้าของบัตร ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชำระเบี้ยประกันผ่านระบบโทรศัพท์ Phone Banking

ชำระเบี้ยประกันผ่าน Internet Banking

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันผ่าน Internet Banking ของธนาคารต่างๆ โดยการสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารดังต่อไปนี้

ชำระเบี้ยประกันออนไลน์

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันออนไลน์ได้ โดย คลิกที่นี่

เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตในเครือวีซ่า (VISA) หรือ มาสเตอร์การ์ด (Master Card) ของทุกธนาคาร ช่องทางนี้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น (สำหรับลูกค้านิติบุคคล กรุณาติดต่อ หน่วยงานรับชำระเบี้ยประกันภัย 02-555-9100 หรือ 02-555-9134 ถึง 9141)