skip to main content

หากท่านต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต ที่มีสัญลักษณ์ วีซ่า มาสเตอร์การ์ด เจซีบี และอเมริกันเอ็กซ์เพรส สามารถชำระได้ที่

  1. เคาน์เตอร์การเงิน บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้ชำระเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต (ใช้สำหรับชำระเบี้ยฯ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)”  (ขนาดไฟล์ 72KB) โดยเจ้าของบัตรเครดิตจะต้องกรอกข้อมูล รายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตามด้านหลังบัตรเครดิต พร้อมระบุความสัมพันธ์ของผู้เอาประกันภัย (ในกรณีเจ้าของบัตรเครดิตไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และแนบสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัตรเครดิต ส่งเอกสารมายังส่วนรับเบี้ยประกันภัยได้ที่  E-mail: ChubbLifeThailand.Collection@Chubb.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1283