เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

ช่องทางการชำระเงิน ชับบ์ ไลฟ์

skip to main content

สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดย

  • เงินสด
  • เช็ค (ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า) สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)" และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมระบุ "เลขที่กรมธรรม์, ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภัย, หมายเลขโทรศัพท์" ด้านหลังเช็ค
  • บัตรเครดิต
  • เจ้าของบัตรเครดิตมาชำระด้วยตนเอง
  • เจ้าของบัตรเครดิตให้ความยินยอมโดยกรอกข้อมูลและลงนามใน “หนังสือยินยอมให้ชำระเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต (ใช้สำหรับชำระเบี้ยฯ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)” พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัตรเครดิต ส่งเอกสารผ่านตัวแทน หรือ ผ่านทาง E-mail: ChubbLifeThailand.Collection@Chubb.com สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้วยตนเอง หรือ ขอแบบฟอร์มรวมถึงวิธีการได้ที่ตัวแทน หรือที่ศูนย์ดูแลลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 1283
  • ทางบริษัทฯ รับเฉพาะบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด และเจซีบี ของทุกธนคาร
  • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันแทนผู้เอาประกันภัย ชื่อเจ้าของบัตรเครดิตและผู้ถือกรมธรรม์จะต้องมีนามสกุลเดียวกัน หรือสามารถระบุความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด เช่น  บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร, พี่น้องร่วมบิดามารดา เป็นต้น

 

สถานที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ

  • สำนักงานใหญ่: 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 1283
  • สาขาศรีราชา: 333/99 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 038-354-410 
  • สาขาขอนแก่น: 555/8 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043-424-559