บริการลูกค้า - ชับบ์ไลฟ์

การชำระเบี้ยประกันภัย

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) มีทางเลือกหลากหลายให้ท่านได้เลือกชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระด้วยเงินสด
เรียนรู้เพิ่มเติม
ชำระด้วยบัตรเครดิต
เรียนรู้เพิ่มเติม
ชำระด้วยเช็ค
เรียนรู้เพิ่มเติม
ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ
เรียนรู้เพิ่มเติม