บริการลูกค้า - ชับบ์ไลฟ์

การบริการผู้ถือกรมธรรม์

ที่ชับบ์ ไลฟ์ เรามุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุด ทั้งนี้กรมธรรม์ที่ท่านถือไว้จัดเป็นทรัพย์สินที่มีค่า การคงไว้ซึ่งกรมธรรม์จึงเป็นการสร้างความมั่นใจในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับท่านทั้งในปัจจุบันและอนาคตเราพร้อมให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์ทุกท่าน ในการดูแลและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ของท่าน

ชับบ์ ไลฟ์ ยืนยันคุ้มครองคุณจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เรียนรู้เพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
เรียนรู้เพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกี่ยวกับความคุ้มครอง
เรียนรู้เพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับความคุ้มครอง
เรียนรู้เพิ่มเติม
การต่ออายุกรมธรรม์
เรียนรู้เพิ่มเติม
การขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์
เรียนรู้เพิ่มเติม
การรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านบัญชีธนาคาร
เรียนรู้เพิ่มเติม
บริการแจ้งข้อมูลกรมธรรม์ผ่าน SMS
เรียนรู้เพิ่มเติม
แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันภัย
เรียนรู้เพิ่มเติม