ติดต่อเรา

ติดต่อ ชับบ์สามัคคี

ศูนย์บริการลูกค้าของชับบ์ยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ให้บริการท่านในฐานะลูกค้าคนสำคัญของเรา และขอขอบคุณที่มอบความไว้วางใจและให้โอกาสชับบ์ได้ดูแลท่านและให้บริการแก่ท่าน ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล เพื่อขอรับบริการด้านต่างๆ ได้ตามวันและเวลาทำการของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

ศูนย์บริการลูกค้า

ศูนย์บริการลูกค้าชับบ์สามัคคีประกันภัย

โทร. 0 2611 4000

โทรสาร 0 2611 4444

อีเมล customerservice.th@chubb.com

วันทำการ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลาทำการ 8.30-17.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้าประกันภัยการเดินทาง
ชับบ์สามัคคีประกันภัย

โทร. 0 2611 4242

โทรสาร 0 2611 4444

อีเมล travel.th@chubb.com

วันทำการ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลาทำการ 8.30-19.00 น.

ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนชับบ์สามัคคีประกันภัย

โทร 0 2611 4411

อีเมล thailand.complaintcenter@chubb.com

วันทำการ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลาทำการ 8.30-17.30 น.
ศูนย์รับแจ้งเหตุประกันภัยรถยนต์ (24ชม.)

ศูนย์รับแจ้งเหตุประกันภัยรถยนต์  (24ชม.)

โทร. 0 2640 4500 และ 0 2611 4455

วันและเวลาทำการ ทุกวัน 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสาขา

สาขา ที่ตั้งสาขา เบอร์ติดต่อ
สำนักงานใหญ่
รายละเอียดแผนที่
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2555 9100
2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค  โทรสาร 0 2955 0205
ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210
ศูนย์บริการลูกค้า เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 26-30  โทร. 0 2611 4000
ชับบ์สามัคคีประกันภัย ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  โทรสาร 0 2611 4444
รายละเอียดแผนที่ กรุงเทพฯ10110
สาขาเชียงใหม่
รายละเอียดแผนที่
418/29, 30 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าคลั่ง  โทร. 053 244 199-201
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรสาร 053 244 198
สาขาพิษณุโลก
รายละเอียดแผนที่
28/129-130  ถนนสิงหวัฒน์  ต.ในเมือง   โทร. 055 242 522-4
อ.เมืองพิษณุโลก   จ.พิษณุโลก 65000 โทรสาร 055 242 521
สาขานครสวรรค์
รายละเอียดแผนที่
646/14-15 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก โทร. 056 220 201-4
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรสาร 056 220 200
สาขาอุดรธานี
รายละเอียดแผนที่
140/31-32 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ต.หมากแข้ง  โทร. 042 219 261-3
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรสาร 042 219 260
สาขาอุบลราชธานี
รายละเอียดแผนที่
48/1 หมู่ 23 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง โทร. 045 312 172-4
จ.อุบลราชธานี 34000 โทรสาร 045 312 175
สาขานครราชสีมา
รายละเอียดแผนที่
2211 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา โทร. 044 353 395-97
จ.นครราชสีมา 30000 โทรสาร 044 353 398
สาขาขอนแก่น
รายละเอียดแผนที่
555/19-20 ม.13 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น โทร. 043 247 491-3
จ.ขอนแก่น 40000 โทรสาร 043 247 490
สาขาพัทยา
รายละเอียดแผนที่
72/156 หมู่บ้านโคโค่ พาร์ค หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท โทร. 038 196 992-4
ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรสาร 038 196 990
สาขาระยอง
รายละเอียดแผนที่
327/18 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ โทร. 038 620 613-5
อ.เมือง  จ.ระยอง 21000 โทรสาร 038 620 616
สาขานครปฐม
รายละเอียดแผนที่
888/3-4 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ โทร. 034 270 052-3
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรสาร 034 270 050
สาขาหัวหิน
รายละเอียดแผนที่
60/29 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน  โทร. 032 520 360-1
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรสาร 032 520 362
สาขาสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดแผนที่
136/68-69 หมู่ที่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ โทร. 077 218 970,
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077 219 031
โทรสาร 077 218 361
สาขาหาดใหญ่
รายละเอียดแผนที่
169,171,171/1 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ โทร. 074 364 782-4
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074 365547 
สาขาภูเก็ต
รายละเอียดแผนที่
98/10-11 ถ.สุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่ โทร. 076 354 613-5
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรสาร 076 354 616
สาขานครศรีธรรมราช
รายละเอียดแผนที่
23/62 หมู่บ้านมณีวัตร หมู่ 5 ต.ปากพูน โทร. 075 344 720-1
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรสาร 075 344 722

K.Thanravee
ความประทับใจในการบริการจากชับบ์ของคุณธัญญ์รวี – ประกันภัยรถยนต์

ชมเรื่องราวของคุณธัญญ์รวี พนักงานสาวเก่งจากจ.เชียงใหม่ที่ประทับใจในบริการของเจ้าหน้าที่สำรวจภัยรถยนต์จากชับบ์ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเธอ ในการเจรจากับคู่กรณีจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในวันฝนตก