การเรียกร้องประกันทั่วไป

บริการด้านสินไหมเบ็ดเตล็ดและทรัพย์สิน

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการด้านสินไหมเบ็ดเตล็ดและทรัพย์สิน รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆได้ตามลิงค์ด้านล่าง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อส่วนงานบริการสินไหมฯ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น.

 

โทร : 02-640-4500 หรือ 02-611-4455 กด 2

อีเมล : th.propertyclaims@chubb.com