การเรียกร้องประกันทั่วไป

บริการด้านสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการด้านสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆได้ตามลิงค์ด้านล่าง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

โทร : 02-612-8943