ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ กิจกรรมท้าทาย “Stay @Home Active 2023”

 

ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ชวนผู้ใช้งานทุกท่านมารักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรง เพียงเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย “Stay @Home Active 2023” โดยเข้าเมนูติดตามการออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในแอปพลิเคชัน จากนั้นบันทึกการทำกิจกรรม ผู้ที่เผาพลาญพลังงานได้มากที่สุด จะได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของรางวัล:

 • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 – 5*  รับการ์ดเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • ลำดับที่ 6 – 10* รับการ์ดโลตัส มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • ลำดับที่ 11 – 300 รับ E-Coupon ช้อปปี้ มูลค่า 100 บาท จำนวน 290  รางวัล
 • ลำดับที่ 301 – 500 รับ E-Coupon โลตัส มูลค่า 100 บาท จำนวน 200 รางวัล
 • ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมท้าทายและทำการบันทึกข้อมูล รับ 100 คะแนน

*ผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 - 10 ต้องติดตามการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ติดตามเท่านั้น

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย “Stay @Home Active 2023” ตามที่กำหนด
 2. เข้าเมนูติดตามการออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในแอปพลิเคชัน จากนั้นบันทึกการทำกิจกรรม
 3. ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 18 -31 กรกฎาคม  2566

เงื่อนไข

 1. กิจกรรมนี้สำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทุกท่าน
 2. กดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย “Stay @Home Active 2023” ตามที่กำหนด
 3. หากมีผู้ที่ได้คะแนนเผาพลาญพลังงานสูงสุดเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมท้าทายก่อน
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ
 5. บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง SMS ของผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 8  สิงหาคม 2566
 6. สามารถสอบถามสิทธิ์การรับของรางวัลได้ที่ clb.supportth@chubb.com
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ clb.supportth@chubb.com