ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ กิจกรรมท้าทาย “Nutrition Champions”

ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ขอเชิญผู้ใช้งานทุกท่านร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับด้านโภชนาการต่างๆ ในกิจกรรมท้าทาย “Nutrition Champions” โดยผู้ใช้งานที่ตอบคำถามถูกมากที่สุดและเร็วที่สุด จะได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของรางวัล:

 • ลำดับที่ 1 – 10 รับการ์ดโลตัส มูลค่า 500 บาท
 • ลำดับที่ 11 – 500  โค้ดส่วนลดช้อปปี้ มูลค่า 100 บาท 

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้าทายและตอบคำถามทุกท่านจะได้รับคะแนนชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ 100 คะแนน

*ตรวจสอบรายละเอียดคะแนนสะสม คลิก

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ไปที่เมนู กิจกรรม “Nutrition Champions”
 2. กดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย
 3. ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับด้านโภชนาการ
 4. ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 18  – 31 มีนาคม  2567

เงื่อนไข

 1. กิจกรรมนี้สำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทุกท่าน
 2. เข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย “Nutrition Champions” ตามที่กำหนด
 3. ผู้ใช้งานที่ตอบคำถามถูกมากที่สุด และเร็วที่สุดจะได้รับรางวัลตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง SMS และ E-mail ของผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 9 เมษายน 2567
 6. สามารถสอบถามสิทธิ์การรับของรางวัลได้ที่ clb.supportth@chubb.com
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ clb.supportth@chubb.com