ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ชวนร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Love your health, Love yourself รักสุขภาพ รักตัวเอง”

กิจกรรม รักสุขภาพ รักตัวเอง

ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ขอเชิญผู้ใช้งานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย ด้วยการโพสต์รูป การดูแลสุขภาพรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปร่าง ด้านโภชนาการ ด้านการพักผ่อน ในหัวข้อ “Love your health Love yourself รักสุขภาพ รักตัวเอง” ผู้ที่ได้คะแนนคลิก “ถูกใจ” มากที่สุดตามลำดับ จะได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของรางวัล:

 • ผู้ที่มีคะแนนคลิก “ถูกใจ” สูงสุดลำดับที่ 1 - 10  รับการ์ดเทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท  จำนวน  10 รางวัล
 • ผู้ที่มีคะแนนคลิก “ถูกใจ” สูงสุดลำดับที่ 11 - 500  รับ E-coupon จาก Shopee  มูลค่า 100 บาท  จำนวน 490 รางวัล
   

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ไปที่เมนู เลือกหัวข้อ “Love your health Love yourself รักสุขภาพ รักตัวเอง
 2. กดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย
 3. เข้าเมนูติดตามการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในแอปพลิเคชันจากนั้นบันทึกการทำกิจกรรม 
 4. ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์  2566

เงื่อนไข

 1. กิจกรรมนี้สำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทุกท่าน
 2. สามารถโพสต์รูปได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 3. ผู้ที่ได้คะแนนถูกใจมากที่สุด 500 ท่านแรก จะได้รางวัลตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 4. หากมีผู้ที่ได้คะแนนคลิกถูกใจเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่โพสต์ก่อน
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ
 6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง SMS ของผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 7 มีนาคม 2566
 7. สามารถสอบถามสิทธิ์การรับของรางวัลได้ที่อีเมล clb.supportth@chubb.com
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ clb.supportth@chubb.com