ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ชวนผู้ใช้งาน ร่วมกิจกรรมท้าทาย 'เบิร์นดี มีแต่ได้'

เบิร์นดี มีแต่ได้

ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ชวนผู้ใช้งาน ร่วมกิจกรรมท้าทาย “เบิร์นดี มีแต่ได้” เพียงคุณกดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย จากนั้นติดตามการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในแอปพลิเคชันฯ หรืออุปกรณ์ติดตาม บันทึกการทำกิจกรรม ผู้เข้าร่วมและผู้ที่ได้คะแนนจากการเผาพลาญพลังงานมากที่สุด จะได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของรางวัล:

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ E-coupon จากโลตัส มูลค่า 100 บาท
 • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 - 5 แพ็กเกจที่พักพัทยา  2 วัน 1 คืน มูลค่า 3,500 บาท        
   

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ไปที่เมนู เลือก  “เบิร์นดี มีแต่ได้”
 2. กดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย
 3. เพียงติดตามการออกกำลังกาย หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยแอปฯ หรืออุปกรณ์ติดตาม แล้วบันทึกการทำกิจกรรม 
 4. ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2565
   

เงื่อนไข

 1. กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย "เบิร์นดี มีแต่ได้" ตามที่กำหนด
 2. หากมีผู้ที่ได้คะแนนเผาผลาญพลังงานสูงสุดเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมท้าทายก่อน
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง SMS และ E-mail ของผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 
 5. สามารถสอบถามสิทธิ์การรับของรางวัลได้ที่ clb.supportth@chubb.com
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองและตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้งาน หากพบเหตุหรือสงสัยจากประพฤติหรือใช้วิธีการไม่เป็นตามกติกาสากลที่กำหนด บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 

หมายเหตุ

สำหรับผู้ชนะอันดับ 1- 5 ต้องติดตามการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ติดตามเท่านั้น

 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ติดตามสุขภาพกับแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ได้ตามวิธีการของแต่ละแบรนด์ เช่น
  • การ์มิน เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน การ์มินคอลเน็ค
  • มี่ ฟิต เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน กูเกิ้ล ฟิต เป็นต้น

(อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ติดตามสุขภาพต่างๆ อาจมีการนับจำนวนก้าวที่แตกต่างกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนจาก แอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ในการตัดสินเป็นหลัก)หรือสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ clb.supportth@chubb.com