ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ชวนผู้ใช้งานทุกท่านมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรง เพียงเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย “8,000 ก้าว ทำง่าย ได้คะแนน” โดยกดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย และบันทึกการก้าวเดินทุกวันในช่วงเวลาที่กำหนด โดยผู้ที่เดินได้ 8,000 ก้าวขึ้นไปในแต่ละวันจะได้รับคะแนนสะสมตามที่กำหนด*  และผู้ที่สะสมจำนวนการก้าวเดินมากที่สุด จะได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของรางวัล:

 • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 - 5               
  การ์ด Lotus’s   มูลค่า 1,000 บาท
 • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 5 -10          
  การ์ด Lotus’s   มูลค่า 500 บาท  
 • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 11 -500     
  รับ E-coupon จาก Lotus’s มูลค่า 100 บาท

*ตรวจสอบรายละเอียดคะแนนสะสม คลิก

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ไปที่เมนู กิจกรรมเลือกหัวข้อ “8,000 ก้าว ทำง่าย ได้คะแนน” ในแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์
 2. กดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย
 3. เข้าเมนูติดตามการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในแอปพลิเคชันจากนั้นบันทึกการทำกิจกรรม 
 4. ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566

เงื่อนไข

 1. กิจกรรมท้าทายนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทุกท่านเข้าร่วม
 2. หากมีผู้ที่มีจำนวนก้าวเดินสูงสุดเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมท้าทายก่อน
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ
 4.  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง SMS ของผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 7 มิถุนายน 2566
 5. สามารถสอบถามสิทธิ์การรับของรางวัลได้ที่ clb.supportth@chubb.com
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองและตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้งาน หากพบพฤติกรรมที่ต้องสงสัยหรือใช้วิธีการไม่เป็นตามกติกาสากลที่กำหนด บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ clb.supportth@chubb.com