ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ กิจกรรมท้าทาย “Nutrition Champions”

 

ชวนร่วมกิจกรรมท้าทาย “30 นาทีต่อวัน ห่างไกลหมอ” โดยเข้าเมนูติดตามการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในแอปพลิเคชันจากนั้นบันทึกการทำกิจกรรม ผู้ที่มีการบันทึกข้อมูลจำนวนกิโลแคลอรีมากที่สุด จะได้รับรางวัล

*ตรวจสอบรายละเอียดคะแนนสะสม คลิก

 

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2567 
 

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ไปที่เมนู เลือก “กิจกรรมท้าท้าย”
2. กดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย “30 นาทีต่อวัน ห่างไกลหมอ”
3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกายกับแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ เพื่อบันทึกกิจกรรมที่ทำอัตโนมัติ หรือเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในแอปพลิเคชันและทำการบันทึกด้วยตัวเอง

 

รายละเอียดของรางวัลกิจกรรมท้าทาย “30 นาทีต่อวัน ห่างไกลหมอ”

เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจ ชวนร่วมกิจกรรมท้าทาย “30 นาทีต่อวัน ห่างไกลหมอ” โดยเข้าเมนูติดตามการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในแอปพลิเคชันจากนั้นบันทึกการทำกิจกรรม ผู้ที่มีการบันทึกข้อมูลจำนวนกิโลแคลอรีมากที่สุด จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รายละเอียดของรางวัล:

  • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 - 3  รับ บัตรกํานัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท  ลําดับละ 1 รางวัล รวมจำนวน  3 รางวัล
  • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 4 – 10  รับ บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท  ลําดับละ 1 รางวัล รวมจำนวน 7  รางวัล
  • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 11 – 500  รับ E-code จากช้อปปี้  มูลค่า 100 บาท ลําดับละ 1 รางวัล รวมจำนวน  490  รางวัล
     

หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ติดตามสุขภาพ กับแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ได้ตามวิธีการของแต่ละแบรนด์ เช่น
- การ์มิน เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน การ์มินคอลเน็ค
- มี่ ฟิต เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน กูเกิ้ล ฟิต เป็นต้น

2. สงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองและตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้งาน หากพบเหตุหรือสงสัยจากประพฤติหรือใช้วิธีการไม่เป็นตามกติกาที่กำหนด บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลด้วย

3. อุปกรณ์ติดตามสุขภาพต่างๆ อาจมีการนับที่แตกต่างกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนจาก แอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ในการตัดสินเป็นหลักหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ clb.supportth@chubb.com