เพื่อรับสิทธิ์ FamilyMart E-coupon มูลค่า 100 บาท เพียงลงทะเบียนแอปพลิเคชันภายใน 31 ธันวาคม 2563 และมีการใช้งานในเดือนแรก 

เงื่อนไข

  • ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ และเข้าใช้งานเป็นระยะเวลา 1 เดือนขึ้นไป
  • บริษัทฯ จะจัดส่งข้อความสั้น (SMS) ถึงลูกค้าที่มีสิทธิ์รับรางวัลโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลด FamilyMart E-coupon โดยจะเริ่มส่งข้อความสั้นตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยรอบส่งข้อความสั้น (SMS) ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
  • จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 3,000 ท่านแรกเท่านั้น
  • FamilyMart E-coupon สามารถใช้ได้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทฯ จัดส่งข้อความสั้นให้
  • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด มูลค่า 100 บาท ได้ที่ FamilyMart ทุกสาขา
  • ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์รับ FamilyMart E-coupon เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
  • FamilyMart E-coupon แทนเงินสดมูลค่า 100 บาท ใช้เป็นส่วนลดในการชำระสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมด เท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าที่ระบุบน E-coupon และใช้ได้เพียง 1 ครั้ง/ใบเสร็จ หากยอดซื้อรวมมากกว่ามูลค่าที่ระบุบน E-coupon ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเป็นเงินสด
  • FamilyMart E-coupon ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • สามารถสอบถามสิทธิ์การรับของรางวัลได้ที่ทาง e-mail : clb.supportth@chubb.com