เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

คุณค่าที่เพิ่มขึ้น บริการที่ดียิ่งกว่า

ชับบ์ได้ดำเนินการเข้าซื้อธุรกิจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพของซิกน่าในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ปัจจุบันชับบ์มีบุคลากรมากความสามารถ ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ และบริการที่มีคุณภาพเพื่อมอบให้แก่ลูกค้า

เกี่ยวกับชับบ์

ปกป้องปัจจุบันและสร้างอนาคตที่ดีกว่า

ในฐานะบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิด (P&C) ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชับบ์เป็นองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์และความสามารถด้านบริการที่ยอดเยี่ยม อันได้แก่ ประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์แบบดั้งเดิมและประกันภัยความรับผิด การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (A&H) และประกันภัยสำหรับลูกค้ารายบุคคลที่หลากหลาย รวมถึงชุดแผนประกันชีวิตที่เน้นการออมและความคุ้มครอง โดยชับบ์มีสินทรัพย์รวมกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งด้านงบดุลเป็นอย่างมาก ขณะที่บริษัทประกันในเครือที่ดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทสามารถรักษาการจัดอันดับเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งไว้ที่ระดับ AA ในการจัดอันดับของ Standard & Poor's และระดับ A++ จากการจัดอันดับของ A.M. Best.

แนวความคิด
แนวความคิด

วิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน

ความเป็นเลิศ ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การบริการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

รับฟังแนวความคิดที่บ่มเพาะวัฒนธรรมของชับบ์ให้มีลักษณะเฉพาะตัวจากคุณอีแวน กรีนเบิร์ก ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชับบ์

Video Play icon

คำถามที่พบบ่อย

ทั่วไป
ทั่วไป

การที่ชับบ์เข้าซื้อกิจการธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยของซิกน่าในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ (A&H) รวมถึงธุรกิจประกันชีวิตจะช่วยให้ชับบ์ขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นตลาดสำคัญสำหรับการเติบโตบริษัทได้ การดึงธุรกิจดังกล่าวเข้ามาเสริมจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของชับบ์ที่มีอยู่แล้วทั้งในด้านประกันภัยวินาศภัยและประกันชีวิตในภูมิภาค รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าและพันธมิตรด้านการขายในภูมิภาคนี้ให้ดียิ่งขึ้น

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการซื้อขายกิจการ ชับบ์จะมีสัดส่วนเบี้ยประกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้นจากประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์เป็น 7 พันล้านดอลลาร์ และคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 18% ของบริษัท เมื่อรวมกันแล้ว รายได้จากเบี้ยประกัน A&H และประกันชีวิตจะคิดเป็น 20% ของรายได้จากเบี้ยประกันภัยทั้งหมดของบริษัท จากปัจจุบันอยู่ที่ 13%

การที่ชับบ์เข้าซื้อกิจการธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยของซิกน่าในเอเชียแปซิฟิกจะช่วยเพิ่มสถานะการแข่งขันของบริษัทและความสามารถในการลงทุนด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรได้มากยิ่งขึ้น โดยในระยะสั้น บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การรักษาและพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจ การให้บริการพันธมิตรด้านการขายและลูกค้า พร้อมทั้งรักษาความสามารถระดับแนวหน้าในภูมิภาค ส่วนเป้าหมายในระยะยาวคือ การเป็นบริษัทประกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความแข็งแกร่งในด้านงบดุลที่โดดเด่น และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายกลุ่ม รวมถึงการให้บริการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นจุดเด่นของชับบ์

   

นายหน้า ตัวแทน และพันธมิตร
นายหน้า ตัวแทน และพันธมิตร

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือลูกค้ากับการดำเนินงานของซิกน่าหรือชับบ์ โดยตัวแทนและนายหน้าของชับบ์และซิกน่าจะยังดำเนินธุรกิจตามปกติ พันธมิตรด้านการขายและลูกค้าจะยังคงได้รับบริการที่เหนือกว่าและความใส่ใจในรายละเอียดที่ทุกคนคาดหวังได้จากชับบ์และซิกน่า นอกจากนี้พันธมิตรด้านการขายจะได้รับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคต

ด้วยธุรกิจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพของซิกน่า ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของชับบ์กรุ๊ป ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เป็นเลิศ รวมถึงการให้บริการลูกค้าในระดับที่พวกเขาคาดหวัง การผสานจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันจะช่วยส่งเสริมให้ชับบ์กรุ๊ปมีความพร้อมยิ่งขึ้นในการช่วยเหลือตัวแทน นายหน้า และพันธมิตรในการให้บริการลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ยอดเยี่ยมได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ลูกค้าสามารถคาดหวังบุคลากรที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ และบริการที่มีคุณภาพได้จากประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตของซิกน่าในเอเชียแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของชับบ์ ขณะนี้ เราสามารถให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและการนำเสนอในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการพิจารณารับประกันภัยที่เป็นเลิศ และบริการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ขึ้นชื่อของชับบ์

ขณะนี้บุคคลที่จะติดต่อในประเทศจะยังไม่เปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อกับเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยตรง

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เหนือกว่า โดยผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ของเราจะยังดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างต่อเนื่อง หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปัจจุบัน สามารถติดต่อสายด่วนบริการลูกค้าของเรา

สำหรับ ซิกน่า ติดต่อได้ที่

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันสุขภาพส่วนบุคคล และประกันกลุ่ม

โทร: 1758  หรือ 02-853-0000

เวลาทำการ

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา  8.00 - 20.00 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

อีเมล: cigna.customerservice@cigna.com 

ลูกค้าประกันประกันสุขภาพกลุ่มโกลบอล GHB

Global Health Insurance โทร 02-853-0010 (ทุกวันตลอด 24 ชม)

อีเมล: cignathgrouphealth@cigna.com

สำหรับชับบ์ ติดต่อได้ที่

 • บริการด้านสินไหมรถยนต์ ประกันภัยบ้านและคอนโด (24/7): 
  • โทร: 02-640-4500 or 02-611-4455
    
 • บริการด้านสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ:
  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น. โทร: 02-611-4000
  • นอกเวลาทำการ และ วันเสาร์-วันอาทิตย์  โทร: 02-640-4500 or 02-611-4455

โดยลูกค้า ตัวแทน และนายหน้าควรรายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยใช้ช่องทางที่มีอยู่ต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนใหม่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เราจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างแน่นอน

ใบเสนอราคาที่ออกโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ 

ผู้ถือกรมธรรม์
ผู้ถือกรมธรรม์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ในปัจจุบันของคุณและกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับคุณยังคงเหมือนเดิม ส่วนบุคคลที่จะติดต่อในประเทศจะยังไม่เปลี่ยนแปลง  หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการรายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เราจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างแน่นอน 

ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของบริษัทที่คุณถือ ลูกค้าสามารถติดต่อไปที่หมายเลขสายด่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ในปัจจุบันของคุณยังคงเหมือนเดิม 

การเข้าซื้อกิจการจะไม่กระทบต่อเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ปัจจุบัน

การมีผลบังคับใช้กรมธรรม์ปัจจุบันของซิกน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจากการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ 

เนื่องจากเรานำธุรกิจซิกน่าและชับบ์มารวมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงจะมีช่วงเวลาที่การสื่อสารกับลูกค้าบางส่วนจะเห็นโลโก้ของชับบ์ และในขณะที่ส่วนอื่นๆ ที่กำลังอยู่ในกระบวนการปรับภาพลักษณ์องค์กร ยังมีโลโก้ของซิกน่า