skip to main content

ที่ Chubb เราเชื่อมั่นว่าเราและพนักงานทุกคนดีไม่ต่างกัน เราเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญของพนักงานของเรา เราให้โอกาสในการพัฒนาทางอาชีพที่น่าตื่นเต้น ท้าทาย และได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้พนักงานของเราได้สัมผัสกับตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ฟังการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาโดยตรงจากพนักงานส่วนหนึ่งของเราและประสบการณ์ในสายงานที่หลากหลายที่พวกเขาเคยได้ลองเรียนรู้ที่ Chubb

Chul Park

หัวหน้าฝ่ายการจัดการพิจารณารับประกันภัยและการลงทุนระดับภูมิภาค
ฝ่ายการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
เอเชียแปซิฟิก

Jin Lee

ผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไป
เอเชียแปซิฟิก

วิธีการทำงานของเรา

ผลลัพธ์ทุกประการมาจากทัศนคติที่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้

ความสัมพันธ์อันดีคือแก่นหลัก

เชี่ยวชาญและยอดเยี่ยมในทุกสิ่งที่เราทำ

ขับเคลื่อนทุกย่างก้าวเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความหลากหลายและการไขว่คว้าความสำเร็จด้วยความสามารถของตนเอง

ความเป็นมืออาชีพสรรสร้างความมั่นคงให้แก่ลูกค้าของเรา

บทความที่เกี่ยวข้อง

สนใจทำงานที่ Chubb ไหม

เรามองหาผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในอาชีพการงาน มีจรรยาบรรณที่หนักแน่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูงสุดในหน้าที่ของตน