skip to main content

Telemarketing Representative (เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์)

รายได้

 • รายได้ขั้นต่ำ 13,000-15,000 บาท/เดือน 
 • คอมมิชชั่น สูงสุดมากกว่า 100,000 บาท*
 • โบนัสราย 3 เดือนและโบนัสรายปี*

*คอมมิชชั่น/โบนัส ขึ้นอยู่กับยอดขายและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

สวัสดิการ

 • ทุกตำแหน่ง บรรจุเป็นพนักงานประจำ 
 • ประกันสังคม, ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

(เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อบรมพนักงานและสังสรรค์ประจำปี 
 • มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร น้ำเสียงน่าฟัง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

วันและเวลาทำงาน

 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์ หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลาเริ่มงานตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 27  ถนนสุขุมวิท 21 (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

สนใจติดต่อโดยตรงได้ที่: Recruitment Centre โทร. 0-2611-3956

 

Telemarketing Supervisor (หัวหน้าเจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์)

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีในสาขาการตลาด การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีทางด้าน Call Center หรือ Telemarketing
 • มีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Call Center โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการขายผลิตภัณฑ์ใหม่
 • สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ดีเยี่ยมในการทำงานด้าน Tele-sales
 • มีแรงจูงใจในการขายสูงและมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งจูงใจที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จในการขาย
 • สามารถจูงใจพนักงานในทีมโดยมีผลงานที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการและให้คำแนะนำแก่ลูกทีม
 • มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • บริหารจัดการและช่วยเหลือทีมงานในการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และควบคุมดูแลการดำเนินงานในแต่ละวัน
 • รับผิดชอบในการจัดการกับคำถามและเรื่องร้องเรียน เมื่อได้รับการอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย Tele-Sales
 • รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าทีมงานของตนให้บริการได้ในระดับที่กำหนดและบรรลุผลตามเป้าอื่นๆ ที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่าย Tele-Sales และผลการทำงานของทีม โดยการตรวจสอบและติดตามสถานะผลการดำเนินงานด้านการขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 27  ถนนสุขุมวิท 21 (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

สนใจติดต่อโดยตรงได้ที่: Recruitment Centre โทร. 0-2611-3956

Customer Service Representative (เจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลลูกค้า)

ลักษณะงาน:

ให้บริการแก่ลูกค้าที่โทรเข้ามา โดยการตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยในตัวผลิตภัณฑ์ และจัดการกับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย – หญิง
 • มีความสามารถในการนำเสนอ
 • มีทักษะในการสื่อสาร น้ำเสียงไพเราะ พูดจาฉะฉานและชัดเจน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่น และกระตือรือร้น
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพิมพ์ดีด และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้าน Call Center, Customer Service, Collection, Tele-Sales จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:

 • ทุกตำแหน่งจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
 • ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • อบรมพนักงานและสังสรรค์ประจำปี
 • มีโอกาสก้าวหน้า

สนใจร่วมงานในตำแหน่งดังกล่าวติดต่อ email: thailand.hr@chubb.com

Conservation Representative (เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์กรมธรรม์)

ลักษณะงาน:

ให้บริการ และตอบข้อซักถามลูกค้าที่โทรมายกเลิกกรมธรรม์ และโน้มน้าวเพื่อให้ลูกค้าถือกรมธรรม์ต่อ

คุณสมบัติ:

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศชาย – หญิง
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
 • มีความสามารถในการนำเสนอ และมีไหวพริบดี ไม่ใช่งานขาย
 • พูดจาฉะฉานและชัดเจน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพิมพ์ดีด และใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • หากมีประสบการณ์ทางด้าน Call Center หรือ Tele-Sales จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:

 • ทุกตำแหน่งจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • อบรมพนักงานและสังสรรค์ประจำปี
 • มีโอกาสก้าวหน้า

สนใจร่วมงานในตำแหน่งดังกล่าวติดต่อ email: thailand.hr@chubb.com

Quality Control Representative (เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ฟังสายการสนทนาระหว่าง Call Center กับลูกค้า เพื่อประเมินและตรวจสอบการสนทนาดังกล่าว

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการฟัง การวิเคราะห์ และการเขียน มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word และ Excel)
 • หากมีประสบการณ์การทำงานเป็น Call Center หรือ Tele-Sales มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:

 • ทุกตำแหน่งจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • อบรมพนักงานและสังสรรค์ประจำปี
 • มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน

สนใจร่วมงานในตำแหน่งดังกล่าวติดต่อ email: thailand.hr@chubb.com