หน้าหลัก

อาชีพ

Chubb มีวัฒนธรรมของการเป็นผู้ประกอบการที่ให้คุณค่าและสนองรางวัลแก่การริเริ่มและการลงมือทำ เราเชื่อมั่นในการไขว่คว้าความสำเร็จด้วยตนเองโดยไม่ใช้เส้นสายหรือสิทธิพิเศษใดๆ โดยผู้ใดก็ตามที่มีความเชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่น และการฝึกฝนจนสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้นั้น ล้วนแล้วแต่สามารถประสบความสำเร็จได้ เรามองหาผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในอาชีพการงาน มีจรรยาบรรณที่หนักแน่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูงสุดในหน้าที่ของตน

โอกาสทางอาชีพ

ดูรายชื่อตำแหน่งงานที่ Chubb เปิดรับสมัคร

เรียนรู้เพิ่มเติม
ทำงานที่ Chubb

ฟังการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาโดยตรงจากพนักงานส่วนหนึ่งของเราและประสบการณ์ในสายงานที่หลากหลายที่พวกเขาเคยได้ลองเรียนรู้ที่ Chubb

เรียนรู้เพิ่มเติม
การพัฒนาของคุณที่ Chubb

เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมและการพัฒนาที่ครบถ้วนโดยครอบคลุมทักษะด้านการเป็นผู้นำ การจัดการ การเป็นมืออาชีพ และทักษะทางเทคนิค

เรียนรู้เพิ่มเติม
สนใจทำงานที่ Chubb ไหม

เรามองหาผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในอาชีพการงาน มีจรรยาบรรณที่หนักแน่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูงสุดในหน้าที่ของตน