เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

ซื้อประกันภัยการเดินทางชับบ์วันนี้ นอกจากจะได้รับส่วนลด 15% จาก Chubb แล้วยังได้ร่วมแคมเปญลุ้นชิงรางวัลกระเป๋าเดินทาง Rimowa อีกด้วย

ฟินกันครบทุกอณู จะบิน กิน หรือเที่ยว ขอให้มีประกันเดินทางจากชับบ์ นอกจากจะได้รับความคุ้มครองตลอดการเดินทางแล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับกระเป๋าเดินทางแบรนด์ชั้นนำระดับโลก Rimowa มูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท เพียงมียอดซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านทาง www.chubbtravelinsurance.co.th ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ลุ้นทันที

ทั้งนี้ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง RIMOWA รุ่น Essential ขนาด 30 นิ้ว

 1.  Mr. John Jongsma
 2.  Mr. Matthee Stieglitz

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง RIMOWA รุ่น Essential ขนาด 20 นิ้ว

 1. Mrs. Kanyaluk Punta
 2. Mr. Arut Jiwalak
 3. Miss Darlyn Sophonpanich Yangpichit

กติกาการร่วมกิจกรรม

 • ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ ได้แก่ผู้ซื้อประกันภัยการเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศ แผนใดก็ได้ ซึ่งรับประกันโดย บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และมี บริษัทสยามลิเบอร์ตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นนายหน้าประกันภัย ในระหว่าง วันที่ 6 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 • ทั้งนี้ผู้ร่วมสนุกต้องชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางไม่ต่ำกว่า 500 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์  www.chubbtravelinsurance.co.th   จะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์ มีสิทธิ์เข้าร่วมสนุกในแคมเปญลุ้นโชครับ "กิน บิน เที่ยวอย่างฟิน พร้อมลุ้นวินกระเป๋า Rimowa"
 • ผู้ร่วมรายการนี้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นๆ ไม่รวมถึงนิติบุคคลและบริษัทห้างร้าน
 • พนักงานของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของบริษัทฯ รวมถึงบริษัท สยามลิเบอร์ตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ตัวแทนโฆษณา พนักงานบริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัล และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมจากสื่อ ณ จุดขายหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ หรือโทร 0 2611 4242
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท สยามลิเบอร์ตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด  

รางวัลกิจกรรมกิน บิน เที่ยวอย่างฟิน พร้อมลุ้นวินกระเป๋า Rimowa

 • กระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential ขนาด Check-in 30 นิ้ว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 33,000 • กระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential ขนาด Cabin 20 นิ้ว จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท รวมของรางวัลทั้งสิ้น 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 141,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

*หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเลือกสีของกระเป๋า
ราคาของรางวัลทั้งหมดเป็นราคาตลาด ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

กติกาและเงื่อนไขในการรับของรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ โดยต้องนำหลักฐาน ได้แก่ ก) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ข) หลักฐานการชำระค่าภาษีของรางวัล ติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่บริษัทฯ กำหนด ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองรางวัลไว้ตามจำนวน หากผู้โชคดีสำรองไม่ส่งหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะมอบให้ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
 2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้  รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่าได้ผู้โชคดี ที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกันผู้โชคดีจะได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น คณะกรรมการดำเนินรายการจะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อน แล้วทำการจับชิ้นส่วนให้ได้ผู้โชคดีคนใหม่ทดแทนต่อไป ในกรณีที่มีแต่รายชื่อผู้โชคดี แต่ไม่มีรายชื่อร้านค้าที่จำหน่ายบนชิ้นส่วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้โชคดี เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 3. การเข้าร่วมรายการนี้ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯ  ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ  ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ และ/หรื่อสื่ออื่นๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร  ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และโดยที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี และต้องออกค่าเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเอง บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.chubb.com/th-th/campaign/travel-win-rimowa.html
 6. กรณีเกิดข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 7. พนักงานของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของบริษัทฯ รวมถึงบริษัท สยามลิเบอร์ตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด, ตัวแทนโฆษณา, พนักงานบริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด, คณะกรรมการดำเนินงานและพนักงาน รวมถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้

อ้างอิงตามใบอนุญาตจับรางวัลหมายเลข: 

ใบอนุญาต พ.น. 36 เลขที่ 81/2563 ออก ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี