การประกันภัย SME (Select+)

ที่ชับบ์ เราตระหนักถึงความต้องการความคุ้มครองด้านการประกันภัยที่แตกต่างกันตามรูปแบบและขนาดของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น  มีความเสี่ยงจากความผันผวนทางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน  เราจึงรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว  โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าการประกันภัย SME Select + ® ซึ่งให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการประกันภัยพื้นฐาน  นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมความคุ้มครองตามความต้องการของนักธุรกิจและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

การศึกษา

สถาบันสอนภาษาและกวดวิชา สถาบันสอนดนตรี  ศิลปะ และการแสดงต่างๆ   สถาบันส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน  โรงเรียนพาณิชยการ 

อาหารและเครื่องดื่ม

ร้านอาหารทั้งภายในห้างสรรพสินค้า และนอกห้างสรรพสินค้า  ศูนย์อาหาร แผงขายอาหาร  ร้านกาแฟ  ไอศครีม และเบเกอรี่

สุขภาพ ความงาม และสปา

คลินิกหรือสถาบันเสริมความงาม ลดความอ้วน  ร้านทำผม ร้านทำเล็บ สปา   

โรงแรมและการบริการ

โรงแรม  บ้านพักรับรอง  หอพัก เซอร์วิสอพาตเมนต์

ฟิตเนส  โรงยิมสำหรับเล่นกีฬา

สำนักงานและบริการต่าง ๆ

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการจัดการ การบัญชีและที่ปรึกษาด้านไอที  นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์   สถาปนิก  อสังหาริมทรัพย์ 
ตัวแทนที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินนายหน้าประกันภัยและตัวแทนที่ปรึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัย และที่ปรึกษาทางการตลาด

ร้านค้าปลีก

ร้านขายของชำ และ/หรือผู้ค้าปลีกทั่วไป

ความคุ้มครองหลัก

อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม

คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ได้แก่ อาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจ (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้งสต็อกสินค้า) อันเกิดจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด อากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ ควันไฟ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ ภัยจากการนัดหยุดงานหรือการจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย

ความคุ้มครองเพิ่มเติม (หมวดที่ 1)

1. ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด  ภัยจากอากาศยาน และภัยจากควัน
2.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยจากยวดยานพาหนะ  ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
3.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยจากลูกเห็บ
4.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยน้ำท่วม
5.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในกรณีภัยพิบัติที่ได้รับความคุ้มครองตามหมวดที่ 1 ส่งผลให้เกิดความเสียหายจนไม่อยู่ในสภาพที่ประกอบธุรกิจได้และต้องปิดกิจการเป็นการชั่วคราว บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นรายวัน

ความคุ้มครองเพิ่มเติม (หมวดที่ 2)

1. ค่าเช่าที่พักชั่วคราว
2.  เงินทดแทนการสูญเสียรายได้/วัน สูงสุด 30 วัน  
3.  ประกันภัยกระจกติดตั้งถาวรที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารที่เกิดจาก อุบัติเหตุต่าง ๆ ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแตกร้าว
4. ประกันภัยเงินสด ในสถานที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ขยายเพิ่มเติมความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน ภายในลิ้นชักเก็บเงินในเวลาทำการไม่เกิน 5,000 บาทต่อปีกรมธรรม์  และความสูญเสียหรือความเสียหายต่อตู้นิรภัยและ/หรือลิ้นชักเก็บเงิน ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ (วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน)
5.  ประกันภัยโจรกรรมความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ภายในสิ่งปลูกสร้าง (นอกเหนือจากเงินสด) และความเสียหายต่ออาคาร
6.  ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฏหมาย

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ปกป้องธุรกิจคุณจากภัยที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะอัคคีภัย หรือภัยจากธรรมชาติด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยขนาดกลางและขนาดย่อม
อย่าปล่อยให้อัคคีภัยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจคุณสะดุด
สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ