ประกันภัยเชิงพาณิชย์ตามขนาดธุรกิจ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประกันกลุ่ม กรุ๊ป สมาร์ท ไฟว์

ประกันกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน กรุ๊ป สมาร์ท ไฟว์ สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 5-19 คน คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมทั้งการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ และความสูญเสียจากสาธารณภัย ทั้งนี้ สามารถเลือกแผนประกันภัยแบบมีค่ารักษาพยาบาลหรือไม่มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุได้

เรียนรู้เพิ่มเติม
ประกันกลุ่ม กรุ๊ป สมาร์ท ทเวนตี้

ประกันกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน กรุ๊ป สมาร์ท ทเวนตี้ สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 20-100 คน คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมทั้งการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ และความสูญเสียจากสาธารณภัย ทั้งนี้ สามารถเลือกแผนประกันภัยแบบมีค่ารักษาพยาบาลหรือไม่มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุได้

เรียนรู้เพิ่มเติม
ประกันกลุ่ม กรุ๊ป สมาร์ท พีเอ

ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน กรุ๊ป สมาร์ท พีเอ สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 5-1,000 คน คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุและสาธารณภัย สามารถเลือกแผนประกันภัยแบบมีค่ารักษาพยาบาลหรือไม่มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยอีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัยร้านทอง

การประกันภัยร้านทองสำหรับภาคธุรกิจจากชับบ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและประกันภัยระดับโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัยเงิน

การประกันภัยเงิน ทางเลือกใหม่ของการวางแผนชีวิตและการเงินที่มั่นคง จาก ชับบ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและประกันภัยระดับโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัย SME ธุรกิจปลอดภัย

การประกันภัย SME ธุรกิจปลอดภัยสำหรับภาคธุรกิจจากชับบ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและประกันภัยระดับโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม