ประกันภัยเชิงพาณิชย์ตามประเภทผลิตภัณฑ์

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจกระทบต่อเป้าหมาย ชับบ์มีเครื่องมือและความเชี่ยวชาญด้านการคาดคะเนความเสี่ยงและสร้างสรรค์วิธีขจัดหรือลดภัยคุกคามเพื่อให้คุณมุ่งหน้าสู่การบรรลุเป้าหมาย