ประกันภัยเชิงพาณิชย์

บริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัย

กระแสยุคโลกาภิวัตน์ ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การจัดการกับความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ – สิ่งเหล่านี้คือความท้าทายที่คุณต้องเผชิญ แต่ชับบ์ช่วยออกแบบโซลูชั่นเพื่อช่วยให้คุณรับมือกับความเสี่ยงที่คุณต้องเผชิญได้ ทีมวิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยกว่า 400 คนทั่วโลกของชับบ์ ช่วยองค์กรต่าง ๆ คาดการณ์ และลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีมูลค่าความเสียหายสูงได้ อีกทั้ง ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 70 ปีของเรา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการมอบบริการอันยอดเยี่ยม เพื่อลดความสูญเสียแก่องค์กรต่าง ๆ เฉกเช่นเดียวกับบริษัทของคุณ

ให้ความคุ้มครองธุรกิจของคุณ

เราออกแบบแนวทางจัดการกับความเสี่ยง บนพื้นฐานจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ บทเรียนจากการสูญเสีย ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงภัย/ป้องกันการสูญเสียตามมาตรฐานสากล

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม
อุตสาหกรรมที่เราให้บริการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยของเรา ใช้ความรู้ความเข้าใจในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของคุณเพื่อค้นหา และลดความเสี่ยงต่าง ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม
ศูนย์ข้อมูลวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัย

เอกสารอ้างอิง และแบบฟอร์มขออนุญาตเพื่อช่วยท่านในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สิน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ