การประกันภัยโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องได้รับการปกป้องมากขึ้นกว่าเดิมในด้านการป้องกันความสูญเสียและกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไว้วางใจได้ ชับบ์ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำระดับโลกในการให้บริการประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภทในภาคอุตสาหกรรมนี้ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของคุณและมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวเพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

ลักษณะเด่นของความคุ้มครอง

อุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญ

 • โรงผลิตพลังงานขนาดใหญ่ (ไอน้ำและก๊าซ)
 • โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
 • โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
 • โรงไฟฟ้าพลังงานลม
 • โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

ผลประโยชน์

 • ให้ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินทางกายภาพ รวมทั้งการหยุดชะงักทางธุรกิจ
 • ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด รวมถึงคุ้มครองกรณีเครื่องจักรชำรุดเสียหายเพื่อการป้องกันที่ครบถ้วนสมบูรณ์
 • มีขอบเขตของความคุ้มครองต่างๆ ให้เลือกมากมาย
 • มีวงเงินจำกัดสูง
 • เสนอบริการให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์แบบสามทางร่วมกับลูกค้าและโบรกเกอร์เพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ