ประกันภัยเชิงพาณิชย์

โซลูชั่นสำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ

ปัจจุบันองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่ซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรได้ ชับบ์มีโซลูชั่นประกันภัยที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกและสามารถปรับให้สอดรับกับแต่ละประเทศเพื่อช่วยให้องค์กรที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศสามารถบริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้

โกลบอล แอคเคาท์-บัญชีเดียวครอบคลุมทั่วโลก

ทีมโกลบอล แอคเคาท์ยึดมั่นในการให้บริการที่ดีสุดให้แก่องค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านสินไหมระดับแถวหน้าในตลาดระดับโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม
เวิลด์วิว

เวิลด์วิวเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย ช่วยให้องค์กรที่มีเครือข่ายและดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ สามารถบริหารและติดตามกรมธรรม์ที่มีอยู่ในแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกๆ ด้านและทันเหตุการณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

ชับบ์มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยและผลประกอบการที่ดีที่สามารถรองรับธุรกิจได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคคลากร & ความเสี่ยงเกี่ยวกับมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคคลากร & ความเสี่ยงเกี่ยวกับมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ

Global Client Executive

Peter Kuczer
O: +61 3 96237204