บริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัย

อุตสาหกรรมที่เราให้บริการ

เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในภาคธุรกิจของคุณ ชับบ์พร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณเพื่อค้นหา และลดความเสี่ยงต่าง ๆ

เทคโนโลยีสะอาด

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยของเรา สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณเพื่อจำแนก และลดความเสี่ยงต่าง ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม
สถาบันทางวัฒนธรรม

ผู้ดูแล และผู้อำนวยการของสถาบันตั้งแต่สวนรุกชาติ ไปจนถึงสวนสัตว์ต่าง ๆ ล้วนไว้วางใจใช้บริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยจากชับบ์เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม
สถาบันการศึกษา

วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยของเราได้สั่งสมประสบการณ์เกี่ยวกับสถาบันการศึกษามาอย่างยาวนาน จึงสามารถจำแนกความเสี่ยงภัยในการป้องกันภัยต่อทรัพย์สิน และความรับผิดทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม
สถานบันเทิงและสันทนาการ

ไว้วางใจบริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยจากชับบ์ เพื่อค้นหาความเสี่ยงภัย และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในสถานบันเทิงและสันทนาการของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม
สถาบันการเงิน

ชับบ์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการมอบแผนประกันภัยที่ออกแบบสำหรับสถาบันการเงินต่าง ๆ ตั้งแต่ธนาคารชุมชนไปจนถึงสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม
การบริการสุขภาพ

เราได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยที่ออกแบบขึ้นเฉพาะสำหรับภาคธุรกิจด้านการบริการสุขภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยของเรามีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสามารถร่วมมือกับท่านเพื่อประเมิน และค้นหาความเสี่ยงของคุณได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม
อุตสาหกรรมการผลิต

เราให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญในการระบุความเสี่ยงภัยแบบดั้งเดิมในกระบวนการการผลิต และปัญหาใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การพิมพ์ภาพ 3 มิติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ชับบ์มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการให้บริการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถป้องกัน และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม
ธุรกิจค้าปลีก

ชับบ์มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก จึงสามารถดูแลคุณด้วยประสบการณ์ และแนวทางในการบริหารจัดความเสี่ยงภัยที่ใช้ได้ผลจริง

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม
บริษัทด้านเทคโนโลยี

เรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัย ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เรายังเป็นผู้นำเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุด ดังนั้น เราจึงสามารถแนะนำแนวทางแก่คุณในด้านการดำเนินงาน และการใช้สื่อต่าง ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม