เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองในการชดเชยความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้างในกรณีลูกจ้างทุจริต หรือยักยอกทรัพย์สินต่างๆ ของนายจ้าง

ความคุ้มครอง

  • การสูญเสียเงิน*
  • การสูญเสียเงิน*

* ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดเชยในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือยักยอกทรัพย์สินต่างๆ โดยลูกจ้างคนใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยลำพังหรือสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่น เป็นจำนวนเงินสูงสุดโดยไม่เกินวงเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้

กลุ่มลูกค้าหลัก

  • องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม
  • ลูกค้าของธนาคาร

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องซื้อพ่วงกับกรมธรรม์หลัก

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ