ประกันภัยเชิงพาณิชย์

ประกันภัยด้านพลังงาน

แต่ละอุตสาหกรรมจำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีที่ต่างกัน ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเกี่ยวข้องกับท่อส่งก๊าซหรืออุปกรณ์โรงไฟฟ้า เรามีผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองความรับผิดในทุกรูปแบบที่คุณเผชิญ

การประกันภัยเครื่องจักรและหม้อกำเนิดไอน้ำชำรุดเสียหาย

การประกันภัยเครื่องจักรและหม้อกำเนิดไอน้ำชำรุดเสียหายสำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ แตกต่างด้วยแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่โดดเด่นและให้ความคุ้มครองความเสียหายของเครื่องจักร ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัยโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

การประกันภัยโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคสำหรับภาคธุรกิจจากชับบ์ แตกต่างด้วยความคุ้มครองที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับความรับผิดและความสูญเสียในธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัยโรงผลิตพลังงานในกระบวนการขั้นต้น (Upstream) และขั้นปลาย (Downstream)

การประกันภัยโรงผลิตพลังงานในกระบวนการขั้นต้น (Upstream) และขั้นปลาย (Downstream) สำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ ผู้นำด้านสินค้าและบริการในด้านการบริหารความเสี่ยง

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัยความรับผิดสำหรับการปฎิบัติงานบนชายฝั่งและนอกชายฝั่งทะเล

การประกันภัยความรับผิดสำหรับการปฎิบัติงานนอกชายฝั่งทะเล เรามีความชำนาญในการนำเสนอความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่อความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่ผู้ให้บริการหรือจัดหาบริการสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต้องเผชิญ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม