ประกันภัยเชิงพาณิชย์

ประกันวินาศภัย

อุบัติการณ์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา คุณจึงจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ล้ำหน้าและยืดหยุ่นได้ เพื่อคุ้มครองและช่วยพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการป้องกันความสูญเสียให้ดียิ่งขึ้น

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ ภาคธุรกิจจาก ชับบ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและประกันภัยระดับโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันความรับผิดสำหรับธุรกิจข้ามชาติ

การประกันความรับผิดสำหรับธุรกิจข้ามชาติสำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ แตกต่างด้วยบริการรับประกันและการจัดการสินไหมทดแทนที่ครอบคลุมทั่วโลก สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์สำหรับภาคธุรกิจจากชับบ์ แตกต่างด้วยความคุ้มครองที่ออกแบบเฉพาะสำหรับความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณะ/บุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณะ/บุคคลภายนอกสำหรับภาคธุรกิจ ของชับบ์ แตกต่างด้วยโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงระดับโลกที่คุ้มครองความรับผิดจากการ ถูกเรียกร้องสินไหมทดแทน

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัยความรับผิดแบบครอบคลุม

การประกันภัยการประกันภัยความรับผิดแบบครอบคลุมสำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ แตกต่างด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่า สู่อีกระดับของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่เหนือกว่า

เรียนรู้เพิ่มเติม
ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน/ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง

ที่ชับบ์ เราออกแบบกรมธรรม์ให้เหมาะกับทุกความเสี่ยงภัย สำหรับประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน/ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้างก็เช่นกัน ที่เราได้ทำขึ้นเพื่อให้เหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม