ประกันภัยเชิงพาณิชย์

ประกันภัยเชิงพาณิชย์ตามประเภทผลิตภัณฑ์

แต่ละธุรกิจย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราช่วยให้เราสามารถระบุความต้องการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อนำเสนอบริการประกันภัยและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่หลากหลาย

อุบัติเหตุและสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อดูแลสุขภาพและกรณีอุบัติเหตุจากชับบ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคลและครอบครัว

พลังงาน

ประกันภัยด้านพลังงาน, การจัดการความเสี่ยง, เครื่องจักรและหม้อกำเนิดไอน้ำชำรุดเสียหาย, โรงผลิตพลังงานในกระบวนการขั้นต้น (Upstream) และขั้นปลาย, ความรับผิดต่อการดำเนินงานกลางทะเล, ความเสี่ยงของโรงผลิตพลังงานและสาธารณูปโภค, Chubb

ประกันภัยด้านสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมจาก Chubb ผู้ให้บริการประกันภัยด้านสิ่งแวดล้อมทั้งแบบมาตรฐานและแบบปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการทางธุรกิจ

ประกันภัยทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการเงินจาก Chubb แนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับความรับผิดหลากหลายในอุตสาหกรรมการเงิน

ประกันภัยการขนส่งสินค้า

ความชำนาญในการให้บริการประกันภัยการขนส่งสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกและสืบทอดมาเป็นเวลาช้านานทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในการออกแบบโซลูชั่นจัดการความรับผิดที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของแต่ละธุรกิจทั้งความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าทางบกและทางทะเล ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจต่อเรือหรือขนส่งสินค้าทางทะเล เรามีผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้เป็นอย่างดี

ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับ ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์จาก Chubb ทางเลือกเพื่อความคุ้มครอง รวมและความมั่นคงทางการเงินเพื่อ การจัดการความเสี่ยงและความรับ ผิดที่หลากหลาย

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการจัดการความเสี่ยง แนวทางบริหารความเสียงที่แข็งแกร่งด้วยการให้คำปรึกษาอย่างเชี่ยวชาญ