ประกันภัยเชิงพาณิชย์ตามอุตสาหกรรม

การประกันภัยสำหรับบริษัทเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมที่มีความรวดเร็วว่องไวอย่างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมประกันภัยที่ตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยม เจ้าหน้าที่ค้ำประกันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรามีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนโซลูชั่นสำหรับสาขาต่างๆ ในภาคส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี

การประกันภัยความรับผิดด้านเทคโนโลยี

การประกันภัยความรับผิดด้านเทคโนโลยีเป็นการรวมความรับผิดทางวิชาชีพ ความรับผิดด้านไซเบอร์และความรับผิดทั่วไปไว้ในกรมธรรม์เดียวกัน โดยกรมธรรม์นี้ได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Downloads

Technology Factsheet
Technology Factsheet