ประกันภัยเชิงพาณิชย์ตามอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมทางทะเล

อุตสาหกรรมทางทะเลเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องมีวิธีแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ ด้วยผลงานยาวนานของเราในการรับประกันภัยทางทะเล คุณจะได้รับบริการพิเศษที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของธุรกิจในทุกที่

ประกันภัยสำหรับสินค้าขนส่งทางเรือ

การประกันภัยที่คุ้มครองเรือบรรทุกสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ศึกษาเพิ่มเติม
ประกันภัยตัวเรือและประกันภัยพิเศษ

ประกันภัยตัวเรือแบบพิเศษที่สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้น

ศึกษาเพิ่มเติม
ประกันภัยสำหรับโปรเจ็กต์การขนส่งสินค้า

ดำเนินการในด้านการคุ้มครองการจัดการความเสี่ยงและสินค้าขนส่งทางเรือสำหรับแผนงานก่อสร้างเป็นพิเศษ

ศึกษาเพิ่มเติม

 ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม