ประกันภัยเชิงพาณิชย์ตามขนาดธุรกิจ

ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจข้ามชาติ

ธุรกิจที่มีขนาดต่างกันย่อมมีลักษณะความเสี่ยงและระดับที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจท้องถิ่นขนาดย่อมหรือองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของเราสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

ประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่มสำหรับลูกค้าองค์กร

ชับบ์ นำเสนอประกันภัยประเดินทางแบบกลุ่ม ที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับองค์กรรวมถึงพนักงานทุกครั้งเมื่อต้องเดินทาง ทำให้ทั้งคุณและพนักงานของคุณ หมดกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่มสำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ แตกต่างด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและความรับผิดสำหรับนายจ้าง

เรียนรู้เพิ่มเติม
ประกันกลุ่ม กรุ๊ป สมาร์ท พีเอ

ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน กรุ๊ป สมาร์ท พีเอ สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 5-1,000 คน คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุและสาธารณภัย สามารถเลือกแผนประกันภัยแบบมีค่ารักษาพยาบาลหรือไม่มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยอีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันความรับผิดสำหรับธุรกิจข้ามชาติ

การประกันความรับผิดสำหรับธุรกิจข้ามชาติสำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ แตกต่างด้วยบริการรับประกันและการจัดการสินไหมทดแทนที่ครอบคลุมทั่วโลก สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

เรียนรู้เพิ่มเติม