เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

โควิด-19 ทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพหรือการแพทย์ทางไกลมาใช้ในการดูแลสุขภาพเป็นหลัก และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการนัดหมายแบบตัวต่อตัวมีความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส

เพียงชั่วพริบตา การนัดหมายของแพทย์ถูกส่งผ่านทางวิดีโอ ใบสั่งยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายและการคัดกรองผู้ป่วยสามารถทำได้ผ่านออนไลน์ นอกจากความสะดวกสบายที่ผู้ป่วยมากมายจะได้รับแล้ว บริการการแพทย์ทางไกลยังสร้างประสิทธิภาพภายในระบบการดูแลสุขภาพเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางลิงค์วิดีโอ นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ในการต่อสู้กับไวรัสผ่านแอปพลิเคชันที่ติดตามผู้สัมผัสได้อีกด้วย ภาพรวมการใช้แอปพลิเคชันบริการการแพทย์ทางไกลที่พบในช่วงการระบาดใหญ่บ่งบอกถึงขอบเขตที่กว้างขวางและศักยภาพของส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม การเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วหมายถึงระบบยังไม่ได้รับการบูรณาการอย่างละเอียดรอบคอบเท่าที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ ในขณะที่โครงการไอทีขนาดใหญ่มักใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการ ระบบการแพทย์ทางไกลกลับถูกนำมาใช้ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือน ความเสี่ยงพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง ในขอบเขตตั้งแต่การละเมิดความเป็นส่วนตัว การละเมิดข้อมูล ไปจนถึงข้อผิดพลาดและการละเลย ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

อ่านรายงาน “การทดลองบริการการแพทย์ทางไกลครั้งสำคัญ” เพื่อศึกษาเพิ่มเติมว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของบริการการแพทย์ทางไกลในช่วงการระบาดใหญ่ทำให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์มองเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ควบคู่ไปกับความเสี่ยงที่ต้องจัดการได้อย่างไร

ประเด็นสำคัญ

  • การระบาดใหญ่เร่งให้การบริการการแพทย์ทางไกลกลายเป็นวิธีหลักที่ใช้อย่างกว้างขวาง
  • ปัญหาการเข้ากันได้ของข้อมูลระหว่างระบบสามารถสร้างความเสียหายให้กับโครงการดีๆ ได้
  • แพทย์จำเป็นต้องฝึกอบรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ตนได้รับในปัจจุบัน
  • บริษัทเทคโนโลยีจำเป็นต้องระมัดระวังในการบันทึกข้อกำหนดของโครงการภายใต้เวลาที่กดดัน
  • ในอนาคต ผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลด้านสุขภาพมากขึ้นได้อย่างง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว และ AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรค

การทดลองบริการการแพทย์ทางไกลครั้งสำคัญ

 

อ่านรายงานเพิ่มเติมในบทความชุด ‘ชีววิทยาศาสตร์ในยุคการระบาดใหญ่’ :

การผลิตเครื่องมือแพทย์ในช่วงการระบาดใหญ่
การผลิตเครื่องมือแพทย์ในช่วงการระบาดใหญ่
การทดลองบริการการแพทย์ทางไกลครั้งสำคัญ
บทเรียนจากห่วงโซ่อุปทาน

หมายเหตุ:

แนวทางการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไป สำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ในแต่ละประเภทที่มีผลใช้บังคับในขณะที่เกิดความเสียหาย และบริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จากที่ระบุไว้ หากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา

เคล็ดลับและแหล่งข้อมูล

เราช่วยให้คุณทราบข้อมูลคำแนะนำและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ได้

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ