เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

ข้อดีของการส่งมอบมรดกด้วยประกันชีวิต

ข้ามไปหน้าหลัก

กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยจัดการมรดก อีกทั้งยังมีความคุ้มครองและช่วยบรรเทาความเสียหายให้แก่คนที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็น คู่สามีภรรยา ทายาท หรือพ่อแม่ของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้การมีกรมธรรม์ประกันชีวิตก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการวางแผนการเงินเช่นเดียวกัน โดยข้อดีของการส่งมอบมรดกด้วยประกันชีวิตนั้น มีอยู่ 4 ข้อหลักๆ ได้แก่ 

1. ทำให้เงินสดมีมูลค่ามากขึ้น

ส่วนใหญ่แบบประกันชีวิตโดยเฉพาะประกันชีวิตประเภทคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ อัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ำและให้ความคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สูง เหมาะแก่การวางแผนทางการเงินและเป็นการวางแผนมรดกเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังให้ได้รับผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

2.ได้รับการยกเว้นภาษี

โดยเงินผลประโยชน์จากกรณีเสียชีวิตที่ส่งมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์นั้นไม่ต้องเสียภาษี ทั้งภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและภาษีมรดก เนื่องจากเงินสินไหมมรณกรรมไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างการมีชีวิตอยู่ของผู้เอาประกันภัย แต่เป็นเงินที่ได้มาหลังจากการเสียชีวิต ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นมรดกและได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมาย

3. เจ้าหนี้เอาไปไม่ได้

เพราะบางครั้งทรัพย์สินที่มีสิทธิได้รับยังติดมูลค่าหนี้คงเหลือที่ผู้รับมรดกต้องไปชำระก่อน อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินและหนี้สินที่ว่านั้นจะหมายรวมเฉพาะที่เกิดขึ้นตอนที่ผู้มอบมรดกยังมีชีวิตอยู่ แต่เนื่องจากสินไหมมรณกรรมเกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตและไม่นับเป็นมรดก ดังนั้น เจ้าหนี้จึงไม่สามารถฟ้องร้องเอาไปได้จากทายาท

4. ส่งมอบสินไหมให้ทายาทได้รวดเร็ว

กระบวนการจ่ายเงินสินไหมมรณกรรมให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยปกติจะใช้เวลาเพียง 1-2 สัปดาห์ หลังจากที่บริษัทประกันได้รับเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนและไม่พบความผิดปกติใดๆ จากการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย 

แบบประกันชีวิตตลอดชีพ

มั่นใจว่าคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการและเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา

เลือกแบบประกันชีวิตจากชับบ์ ไลฟ์ ตามช่วงชีวิตของคุณ