เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

เช็กลิสต์ยื่นภาษีออนไลน์

ข้ามไปหน้าหลัก
เตรียมรวบรวมเอกสารสำหรับยื่นภาษีทางออนไลน์

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางกรมสรรพากรจึงได้ขยายเวลาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรูปแบบออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน หากใครที่ยังไม่ได้ยื่น และยังไม่ค่อยมั่นใจว่าเอกสารที่เตรียมมาพร้อมหรือไม่ เรามีเช็กลิสต์มาฝากกัน

เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นภาษี

  1. เอกสารแสดงรายได้อย่างหนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) ที่ออกโดยนายจ้าง ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุว่าปีที่ผ่านมามีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ อย่างไรบ้าง
  2. รายการสำหรับลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว ได้แก่ คู่สมรส บุตร ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา ลดหย่อนภาษีผู้พิการ ค่าฝากครรภ์และทำคลอด
  3. เอกสารประกอบรายการลดหย่อนภาษีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
  • เบี้ยประกันชีวิต, เบี้ยประกันสุขภาพ, เบี้ยประกันแบบบำนาญ รวมถึงเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
  • จำนวนเงินที่ซื้อกองทุนต่างๆ อาทิ กองทุนประกันสังคม, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF),กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ (กบข.)/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF), กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX), กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  • เงินบริจาคที่รวมถึง เงินบริจาคทั่วไป, เงินบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา พัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ, และเงินบริจาคพรรคการเมือง
  • ลดหย่อนภาษีด้วยมาตรการของรัฐ อาทิ ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย, ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการตามมาตรการช้อปดีมีคืน, และโครงการบ้านหลังแรก สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ รายการลดหย่อนภาษีแต่ละประเภทนั้น ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่จำกัดไว้ของแต่ละรายการ หากปีที่ผ่านมาใครต้องจ่ายภาษีเยอะ แล้วอยากเริ่มต้นวางแผนภาษีในรอบปี 2564 นี้ใหม่ ลองศึกษากองทุนต่างๆ ข้างต้น หรือจะเลือกทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันแบบบำนาญไว้ก็ได้ เพราะไม่ได้ให้เพียงแค่ประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น แต่ยังคุ้มครองตัวเองและปกป้องอนาคตของคนที่รักอีกด้วย