เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

เคลมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในต้องทำอย่างไร?

ข้ามไปหน้าหลัก
หมอกำลังเขียนใบรับรองแพทย์สำหรับให้คนไข้ไปเบิกเคลมประกัน

ผู้เอาประกันภัยที่มีสัญญาค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน กับ ชับบ์ ไลฟ์ สามารถเคลมได้เมื่อแพทย์ผู้ทำการรักษา ลงความเห็นให้รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน มีการลงทะเบียนรับเป็นผู้ป่วยใน และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเกิน 6 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเคลมมี 2 ช่องทาง คือ เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่าย ชับบ์ ไลฟ์ หรือ รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอื่นๆ

  1. กรณีเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่าย ท่านเพียงยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยของ ชับบ์ ไลฟ์ พร้อมกับบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบสิทธิความคุ้มครอง หากสาเหตุที่เข้ารับการรักษามีความคุ้มครอง และค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวงเงินคุ้มครองของสัญญา ท่านสามารถออกจากโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท แต่หากค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินไปบ้าง ท่านก็จ่ายเพียงวงเงินส่วนเกินเท่านั้น
  2. กรณีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนอกเครือข่าย ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อน และขอให้แพทย์ผู้ทำการรักษารายงานรายละเอียดการรักษา ตามแบบฟอร์มการเคลมของ ชับบ์ ไลฟ์ จากนั้นท่านกรอกรายละเอียดการเข้ารับการรักษาในแบบฟอร์มการเคลมด้านหน้าให้เรียบร้อย แนบกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ แล้วส่งไปมายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสินไหมต่อไป

ตรวจสอบโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ คลิกที่นี่

ทั้งนี้ ผลประโยชน์การรักษาในโรงพยาบาล จะครอบคลุมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการรักษาในโรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่มีโรงพยาบาลต้นทางเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัทฯ ได้ คลิกที่นี่