เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

4 ข้อฝึกออมเงินให้เป็นนิสัย

ข้ามไปหน้าหลัก
ผู้ชายกำลังจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อการวางแผนการเงินที่ดี

การเก็บออมเงินเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างรากฐานทางการเงินที่ดีในอนาคต ช่วยให้บรรลุเป้าหมายส่วนตัวต่างๆ ได้ เช่น เรียนต่อ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ซื้อบ้าน ซื้อรถ เปิดกิจการส่วนตัว แต่งงานและสร้างครอบครัว เป็นต้น รวมทั้งการออมเผื่อกรณีฉุกเฉินก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเมื่อเจอวิกฤตก็สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ลองมาฝึกการสร้างวินัยการออมให้เป็นนิสัยกัน

1. เก็บก่อนใช้

อันนี้สำคัญที่สุด เพราะรายได้วันนี้จะมากเพียงใดแต่ถ้าใช้จนหมดก็ไม่เหลือเก็บ ฉะนั้น ต้องหักห้ามใจหน่อย แบ่งเก็บออกมาก่อนเลย 10-20% ของรายได้ เก็บตามกำลังที่มี ไม่น้อยจนเกินไป และไม่ตั้งเป้าเก็บมากจนรู้สึกอึดอัดและใช้ชีวิตลำบากจนเกินไป

2. ทำงบประมาณค่าใช้จ่าย

พอเหลือส่วนที่สามารถนำมาใช้จ่ายก็ควรแบ่งสรรไว้ก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าควรเก็บไว้จ่ายกับอะไรบ้างเป็นลำดับความสำคัญ จะได้ไม่เผลอไปใช้จ่ายตามใจอยากจนเงินหมดก่อนสิ้นเดือน เพราะคิดว่ามีเงินเหลือพอ เช่น กินอาหารมื้อพิเศษ หรือช้อปปิ้งออนไลน์หนักๆ ตอนต้นเดือน โดยยังไม่ได้กันเงินไว้สำหรับจ่ายค่าบ้านสิ้นเดือน เป็นต้น

3. บันทึกค่าใช้จ่าย

สำหรับคนที่เก็บเงินไม่อยู่ มักจะไม่รู้ว่า “เงินไปอยู่ไหนหมด” คือ จ่ายไปกับอะไรบ้างก็จำไม่ได้ ที่จริงคงพอเดาได้ว่า หมดไปกับค่ากิน ค่าสินค้า ฯลฯ แต่จะให้บอกเป็นสัดส่วนแน่นอนได้ไหมคงยาก ฉะนั้น การจดบันทึกไว้จะเป็นหลักฐานที่ดีที่สุด ทำให้รู้ว่าเราจ่ายไปกับอะไรมากน้อยแค่ไหน

4. ทบทวนค่าใช้จ่าย

จากบันทึกที่จดไว้ จะช่วยให้เราพิจารณาทบทวนและสำรวจตัวเองว่า “หมดเงิน” ไปกับอะไรบ้าง ถ้าเห็นว่าเกินความจำเป็นก็จะได้ลดการใช้จ่ายในส่วนนั้นลง เพื่อปรับมาใช้ในส่วนที่จำเป็นมากกว่า หรือนำเงินมาเก็บออมมากขึ้นสำหรับอนาคต อีกทั้งหากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่สอดคล้องกับการใช้จ่ายจริงก็สามารถปรับให้เหมาะสมขึ้นได้

นอกจากนี้ เงินออมก็อาจจะทำบัญชีแยกออมไว้ตามแต่ละเป้าหมายได้เช่นกันนะ ไม่จำเป็นต้องกองรวมไว้ที่เดียว เพราะเราควรจัดสรรเงินออมไว้ให้หลากหลายตามเป้าหมายในอนาคต เช่น ออมไว้ท่องเที่ยว ออมไว้ทำบ้าน ออมไว้เป็นกองทุนการศึกษาลูก ออมไว้เพื่อการเกษียณ ฯลฯ

ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต ช่วยลดความเสี่ยงในชีวิตและส่งเสริมแผนการเงินที่มั่นคงขึ้น ทั้งประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ อีกทั้งประกันเพื่อวางแผนเกษียณ ประกันสำหรับบุตร และประกันเพื่อลดหย่อนภาษี

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง