เกี่ยวกับเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

โครงการชับบ์พร้อมใจลดใช้พลาสติก 'Say Yes To Less Plastic!'

โครงการชับบ์พร้อมใจลดใช้พลาสติก เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Regional Day os Service (RDS) 2019 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการ “รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง”

ปีที่ 2 รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา (27 ธันวาคม 2561), บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมทั้งภาคีในเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล “ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ” ณ สถานีขนส่งหมอชิต จตุจักร โดยภายในงานได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงพนักงานขับรถโดยสารได้ตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย ลดความเร็ว เมาไม่ขับ และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ชับบ์ ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหลัง เพื่อความปลอดภัย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการ “รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง”

ปีที่ 2 เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดกิจกรรม “เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการรณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้ผู้โดยสารรถยนต์เบาะหลังคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งและทุกที่นั่งในช่วงวันหยุดสงกรานต์ โดยประชาสัมพันธ์พร้อมเดินแจกป้ายติดรถยนต์ที่สี่แยกหลักสี่ ช่วยปลูกฟังจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

โครงการรณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง

ชับบ์ประกันภัยร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านโครงการ "รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง" เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งกำหนดให้ผู้โดยสารรถยนต์ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย รวมถึงผู้โดยสารที่เบาะหลัง ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถยนต์และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ผ่านรถแท็กซี่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

  

Regional Day of Service ของชับบ์ในเอเชียแปซิฟิก

Regional 'Day of Service' (RDS) หรือวันทำกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานชับบ์ กรุ๊ป ทั่วทั้งภูมิภาคนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายขององค์กรที่ต้องการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) โดยเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2561 โครงการ Education@Heart

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังสานต่อโครงการเพื่อสังคมประจำปีระดับภูมิภาค Regional Day of Service ภายใต้ธีม Education@Heart  โดยชับบ์ร่วมกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังความรักในวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผู้ขาดโอกาส พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แก่มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี

อาสาสมัครของชับบ์ จำนวน 150 คน ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวม 120 คน จากโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จำนวน 4 โรงเรียน  (โรงเรียนฉิมพลี โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ และโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม)  เพื่อเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ความพิเศษของ Regional Day of Service ในปีนี้ คือเด็ก ๆ และจิตอาสาของชับบ์ ได้จับคู่ช่วยกันปฎิบัติภารกิจในแต่ละสถานีให้สำเร็จ  รวมถึงน้อง ๆ ยังได้ฝึกฝนทักษะด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองจริงในห้องแล็บด้วยตนเอง ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการให้น้อง ๆ บอกเล่าความประทับใจผ่านการเพ้นท์ลวดลายบนกระเป๋าผ้า เพื่อส่งต่อให้กับเพื่อน ๆ ในโรงเรียนเดียวกันอีกด้วย

 

 

ปี พ.ศ. 2560 โครงการ English@Heart ปีที่ 2

กลุ่มอาสาสมัครจากชับบ์กว่า 150 คน ได้เข้าร่วมโครงการ Chubb English @ Heart  ปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมแรลลี่ที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1 - 6 โรงเรียนมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กชาวเขา จำนวน 150 คน   พร้อมกันนี้ ยังได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาทเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารโรงเรียนอีกด้วย   

  

ปี พ.ศ. 2559 โครงการ English@Heart

กลุ่มอาสาสมัครจากชับบ์สามัคคีและชับบ์ ไลฟ์ กว่า 150 คน ได้เข้าร่วมโครงการ English@Heart ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยให้พร้อมสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีบรรดาครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาจาก 5 โรงเรียนมาร่วมทำกิจกรรมกว่า 100 คน สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นคือ Mini English Camp ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทำแซนวิช การปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษมาสอดแทรก รวมถึงการเล่นเกม Mission Possible ที่ให้เด็กๆ จับคู่กับอาสาสมัครจากชับบ์และช่วยกันปฏิบัติภารกิจที่มีโจทย์เป็นภาษาอังกฤษ  

  

ปี พ.ศ. 2558 โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ปี 2

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมปี 2 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วประเทศส่งโครงการเข้ามาประกวดเพื่อชิงรางวัลเงินสนับสนุนหว่า 300,000 บาท สำหรับใช้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี พ.ศ.2558 กลุ่มอาสาสมัครจากชับบ์ กรุ๊ป และนิสิต นักศึกษาได้ร่วมกันปลูกปะการังเพื่อฟื้นคืนท้องทะเลไทย

  

ปี พ.ศ. 2557 ชับบ์ได้ริเริ่มโครงการ "จิตอาสาพัฒนาสังคม"

ชับบ์สนับสนุนนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมส่งโครงการเข้ามาประกวดเพื่อชิงรางวัลเงินสนับสนุนให้นำไปใช้ทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการและชับบ์ได้คัดเลือกโครงการดีเด่น 3 โครงการในด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ในโอกาสนี้ ชับบ์ยังได้ร่วมกันพาพนักงานอาสาสมัครของชับบ์สามัคคีและชับบ์ไลฟ์ ร่วมด้วยตัวแทนประกันชีวิตของชับบ์ ไลฟ์ ไปร่วมกิจกรรมดำเนินโครงการดังกล่าวกับทีมนักศึกษาที่ชนะรางวัลด้วย นอกจากนี้ ชับบ์สามัคคียังได้จัดกิจกรรม Green Care Charity ออกร้านเพื่อระดมทุนจากบรรดาพนักงาน เพื่อนำไปมอบให้กับ "บ้านพักฉุกเฉิน" สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี โดยสามารถระดมเงินบริจาค รวมถึงมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เพื่อช่วยเหลือสตรีที่ด้อยโอกาสหรือถูกทำร้าย

ปี พ.ศ.2556 ชับบ์ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนยากไร้จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ชับบ์สามัคคีนำพนักงานจิตอาสากว่า 100 คน ร่วมเป็นอาสาสมัครจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษและสอนศิลปะการปั้นดินน้ำมัน ให้นักเรียนโรงเรียนวัดสีชมพู จังหวัดปทุมธานี โดยก่อนหน้านั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบแฟชั่นโชว์การกุศลชื่องาน "Fashion for Children" ซึ่งสามารถระดมทุนได้สูงถึง 180,000 บาท เพื่อนำเงินมาใช้ปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นใหม่มอบให้กับโรงเรียน นอกจากนี้ช่วงระหว่างวันที่ 8-15 พฤศจิกายน ชับบ์ไลฟ์ยังได้นำพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตจิตอาสากว่า 160 คน เดินทางไปทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งยังมอบเงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกบ และแปลงเพาะปลูกพืชเกษตร ให้โรงเรียนทั้ง 3 แห่งด้วย

ปี พ.ศ.2555 จัดกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่

 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พนักงานชับบ์สามัคคี และชับบ์ไลฟ์ จำนวนกว่า  100 คนเดินทางไปจัดกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ ซึ่งสถานสงเคราะห์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดให้มีความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยอาสาสมัครจากชับบ์จัดกิจกรรมสนุกต่างๆ สำหรับเยาวชนบ้านตะวันใหม่ รวมทั้งทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวร่วมกัน นอกจากนี้ ชับบ์ยังได้บริจาคกระเป๋านักเรียน เครื่องกรองน้ำ และศาลาให้กับบ้านตะวันใหม่อีกด้วย 

โครงการ Hand in Hand

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ Hand in Hand หรือรวมพลังสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสและชุมชนที่ยากจนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของชับบ์ กรุ๊ป ซึ่งมุ่งช่วยเหลือสังคมและคืนกำไรให้แก่ชุมชนที่เราทำงานและอยู่อาศัย โดยเน้นความสำคัญในด้านการศึกษา ความยากจนและสุขภาพเป็นหลัก

สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ชับบ์ประกันภัยสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการสร้างถาวรวัตถุ อาทิ อาคารเด็กเล็ก อาคารห้องสมุด อาคารสุขศาลา และอาคารอเนกประสงค์ อาคารพยาบาลแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดต่างๆ

สนับสนุนโครงการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาสำหรับสามเณรนักเรียน

ชับบ์ประกันภัยมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาสำหรับสามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจำนวน 60 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงรายและลำปาง ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี