Ubezpieczenie Publicznej Oferty Sprzedaży Papierów Wartościowych (POSI) - W Polsce - Chubb
 Strona główna

Ubezpieczenie publicznej oferty sprzedaży papierów wartościowych (POSI)

  • Spółki, które zdecydują się na publiczną emisję papierów wartościowych, udostępniają swój prospekt emisyjny potencjalnym inwestorom instytucjonalnym oraz indywidualnym, którzy z kolei podejmują decyzję o zakupie w oparciu o informacje w nim zamieszczone. Ubezpieczenie POSI pozwala zabezpieczyć się na wypadek roszczeń wynikających z nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji zamieszczonych

Najważniejsze Cechy Produktu:

  • ochrona ubezpieczeniowa udzielona na okres do 10 lat,
  • ochrona dla spółki, która przeprowadza emisję papierów wartościowych, dla akcjonariusza większościowego, dla wprowadzającego oraz dla członków organów spółki,
  • kontynuacja ochrony bez względu na zmiany w składzie zarządu, dokonujące się w trakcie trwania okresu ubezpieczenia,
  • produkt stanowi doskonałe uzupełnienie ubezpieczenia D&O Elite IV (Ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych), zapewniając pełną ochronę. 

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Adam Gmurczyk
Financial Lines Manager
T: +48 22 4523975
M: +48601320107
E: adam.gmurczyk@chubb.com

Marta Paruch
Senior Financial Lines Underwriter
T: +48 22 4523981
M: +48518021771
E: marta.paruch@chubb.com