W 2004 roku ACE zostało wybrane przez Komisję Europejską na dostawcę ubezpieczenia uczestników wymiany studenckiej Erasmus Mundus. Korzystając z doświadczenia Grupy, oddział w Polsce zaczął oferować ubezpieczenie wymiany studenckiej w roku 2011.

Posiadamy w swojej ofercie ubezpieczenie dla studentów biorących udział w zagranicznych wymianach studenckich. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci zarówno studenci z Europy, jak i z krajów pozaeuropejskich.

Skontaktuj się z nami

Sylwia Pietrzak
Business Development Manager, Accident and Health
O +48 22 452 39 72
M +48 513 105 182
E sylwia.pietrzak@chubb.com