Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - W Polsce - Chubb
 Strona główna

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Produkt adresowany jest zarówno do pracowników spółek, jak i ich zarządów/właścicieli. Ochroną mogą zostać objęte zdarzenia ubezpieczeniowe, do których doszło w dowolnym czasie na całym świecie, zarówno w trakcie czynności życia prywatnego, jak i czynności zawodowych wykonywanych przez Ubezpieczonego. Oferujemy ochronę zdarzeń nie tylko w miejscu pracy lub zamieszkania, ale również w drodze do lub z pracy.
 • Elastyczna ocena ryzyka umożliwia uzyskanie wysokich sum ubezpieczenia, niejednokrotnie wyliczanych jako wielokrotność wynagrodzenia pracownika.
 • Dzięki szerokiemu zakresowi świadczeń dodatkowych oferta jest kompleksowa i w pełni pokrywa potrzeby ubezpieczeniowe wszystkich pracowników.

Zakres Ubezpieczenia Może Obejmować Następujące Zdarzenia Ubezpieczeniowe

 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, również komunikacyjnego,
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy,
 • trwałą niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • czasową niezdolność do pracy Ubezpieczonego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w tym:
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wg systemu świadczeń stałych
   (ustalany na podstawie tabeli uszczerbkowej),
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wg systemu świadczeń proporcjonalnych
   (% sumy ubezpieczenia za każdy % uszczerbku),
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wg systemu świadczeń progresywnych
   (1-3% sumy ubezpieczenia za każdy % uszczerbku),
 • złamania kości Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • poparzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zawał serca lub udar mózgu
Skontaktuj się z nami

Tomasz Rynkiewicz
Accident & Health Manager, Poland
T +48 22 452 39 61
M +48 508 262 668
E tomasz.rynkiewicz@chubb.com

 

Marek Rogólski
A&H Senior Underwriter
T: +48 452 39 65
M: +48 784 639 316
E: marek.rogolski@chubb.com