X

Produkty Chubb zostały przygotowane w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i finansowego nieprzewidzianych zdarzeń losowych z myślą o zabezpieczeniu Państwa w takich sytuacjach. Nasze ubezpieczenia chronią Państwa 24 godziny na dobę na całym świecie.

Specjalistyczna wiedza połączona z wiarygodnością finansową firmy pozwala Chubb na świadczenie wysokiej jakości usług, których istotnym wyróżnikiem jest prosty i szybki proces wypłaty świadczeń. Dziennie Chubb wypłaca odszkodowania o wartości około miliona dolarów zapewniając, wsparcie Klientom, którzy potrzebują naszej pomocy

Ubezpieczeniem może zostać objęta cała rodzina, to jest:

  • Ubezpieczający,
  • małżonek lub partner Ubezpieczającego, jeśli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • dzieci niepełnoletnie lub kontynuujące naukę, które nie ukończyły 26 roku życia, przy czym za dzieci uznaje się dziecko, pasierbicę/pasierba lub dziecko przysposobione Ubezpieczającego i/lub jego małżonka lub partnera oraz dziecko, którego prawnym opiekunem jest Ubezpieczający i/lub jego małżonek lub partner.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, takie jak

  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • złamania kości,

Ubezpieczenie zawiera świadczenie typu Assistance.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Rynkiewicz
Accident & Health Manager, Poland
E tomasz.rynkiewicz@chubb.com

 

Krystian Wójcik
Accident and Health Underwriting Manager
E krystian.wojcik@chubb.com