Ubezpieczenie Odpowiedzialności Członków Organów Spółek Kapitałowych ( D&O ) - W Polsce - Chubb
 Strona główna

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych ( D&O )

 • Ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych (Elite IV)
 • Przedsiębiorstwa działają dziś w wymagających uwarunkowaniach rynkowych. Dynamicznie rozwijające się spółki poszukują nowych klientów nie tylko na rynku krajowym, ale także na rynkach zagranicznych. Ekspansja geograficzna przedsiębiorstw niesie ze sobą konieczność prowadzenia działalności pod różnorodnymi jurysdykcjami, nie zawsze odpowiadającym standardom jurysdykcji państwa firmy macierzystej. W takich warunkach menedżerowie niejednokrotnie muszą podejmować kluczowe dla firm decyzje

Chubb oferuje ochronę dla członków organów spółek kapitałowych – obecnych, byłych oraz przyszłych osób pełniących takie funkcje w spółce. Ubezpieczenie D&O chroni członków organów spółki na wypadek roszczeń lub w przypadku wszczęcia postępowań związanych z wykonywaniem przez nich funkcji zarządczych i nadzorczych.

Najważniejsze Cechy Produktu:

 • indywidualne podejście do ryzyka,
 • na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Elite IV ochroną objęte są:
  • koszty obrony,
  • koszty zastępstwa procesowego,
  • odszkodowanie zasądzone na podstawie orzeczenia sądowego lub arbitrażowego,
  • zwrot kosztów prawnych,
 • możliwość zaaranżowania międzynarodowego programu ubezpieczeniowego, obejmującego spółki zlokalizowane w krajach, gdzie lokalna polisa jest wymagana przez prawo,
 • rozszerzenie ochrony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki,
 • szeroka definicja ubezpieczonego,
 • szeroka definicja roszczenia,
 • pokrycie kosztów ponoszonych w postępowaniu ekstradycyjnym,
 • dożywotnia ochrona dla ustępujących członków organów spółki,
 • ochrona dla nowo nabytych podmiotów zależnych,
 • grzywny i kary cywilnoprawne,
 • pokrycie kosztów zajęcia majątku. 
Skontaktuj się z nami

Adam Gmurczyk
Financial Lines Manager
T: +48 22 4523975
M: +48601320107
E: adam.gmurczyk@chubb.com

Marta Paruch
Senior Financial Lines Underwriter
T: +48 22 4523981
M: +48518021771
E: marta.paruch@chubb.com