a large body of water with a city in the background

5 pytań, które pomogą Państwu ocenić stopień narażenia Państwa firmy na niekorzystne zmiany środowiskowe

a large body of water with a city in the background

Po okresie olbrzymiej niepewności, spoglądamy w przyszłość.

O nas

Chubb to największa notowana na giełdzie spółka specjalizująca się w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. Prowadzi działalność w 54 krajach i może się poszczycić wyjątkową kondycją finansową oraz szeroką ofertą produktów ubezpieczeniowych dla osób fizycznych i firm.